Lidé

Tváře, které stojí za Eduzměnou. Seznámit se můžete i s naší správní a odbornou radou. Její členy tvoří nezávislí odborníci, zástupci státních institucí i lidé z nadací, které nás podporují. Dohlížejí na nezávislé fungování i dlouhodobé směřování našeho nadačního fondu v souladu s jeho posláním.

Tým

Odborná rada

Správní rada