Co děláme na Kutnohorsku

V pilotním projektu na Kutnohorsku podporujeme rozvoj tamních škol. Do změn zapojujeme všechny, kterých se vzdělávání týká – tedy děti, učitele, ředitele, rodiče i zřizovatele.

Zjišťování potřeb

Covidová situace na jaře 2020 podstatně ovlivnila začátky projektu. Navzdory okolnostem se nám ale i v době lockdownů podařilo zmapovat potřeby škol v z pohledu ředitelů, učitelů, žáků i rodičů. 

Co zásadního jsme zjistili?

  • dětem chybí propojení výuky s praktickým životem a po přechodu na druhý stupeň základní školy ztrácí motivaci a zápal pro poznávání
  • učitelé postrádají respekt a ocenění svojí práce
  • ředitelé i učitelé jsou přetížení byrokracií a nemají čas na sebevzdělávání
  • školy mají pocit, že spolu soutěží, většina přitom má zájem o spolupráci a sdílení
  • rodiče mají od školy málo informací, jsou málo zapojení

 

Konkrétní kroky ke změně

O změnu usilujeme skrze konkrétní aktivity, které tematicky propojujeme. Náš tým průvodců zároveň pomáhá školám vytvářet vlastní rozvojové plány. Objevují se v nich témata jako podpora učitelů v jejich rozvoji, péče o vztahy v pedagogickém sboru, nastavení funkční komunikace s rodiči, podpora zapojování dětí nebo prohlubování spolupráce mezi mateřskými, základními a středními školami.

 

Příklady aktivit na Kutnohorsku

 

Metodická centra

Metodická centra a další formy sdílení zkušeností

Jako klíčová se ukazuje spolupráce mezi jednotlivými školami v regionu. Učitelé mají možnost navazovat kontakty v metodických centrech nebo se inspirovat na jiných školách v rámci rotujících návštěv. Pořádáme také setkání ředitelů či letní školu pro pedagogy.

Rešíme společnou výzvu

Řešíme společnou výzvu

Cílem je podpořit aktivitu dětí a umožnit jim nacházet vlastní řešení. Jednotlivé třídy se zamyslí nad tím, co by rády ve své škole změnily, a za podpory garantů a financí z Eduzměny pak mají možnost svůj nápad uskutečnit.

Minigranty pro Kutnohorsko

Minigranty pro Kutnohorsko

Grantový program podporuje spolupráci škol a organizací, zlepšování vztahů ve školách, praktické zapojení dětí do učení a rozvíjení jejich schopnosti učit se z předchozí zkušenosti či budování komunitní role školy. Celkový rozpočet výzvy je 2 miliony korun.

Týmy duševního zdraví

Týmy duševního zdraví

Od září 2021 zde působí dva mobilní týmy duševního zdraví. Fungují v nich speciální pedagožky, sociální pracovníci, psycholožky a zdravotní sestra. Zajišťují krizovou intervenci přímo na školách, prevenci a podporu duševního zdraví dětí a celkovou osvětu a vzdělávání v oblasti duševního zdraví.

Logopedie

Logopedie

Podporu v oblasti logopedie si vyžádaly přímo paní učitelky. Pomohla jim tzv. létající logopedka, která se vypravila do mateřských škol. V Kutné Hoře vznikla následně díky spolupráci s městem nová pozice městské logopedky.

Pomoc s dotacemi

Pomoc s dotacemi

Ředitelům pomáháme řešit také žádosti o dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský. Tematicky je největší zájem o využití prostředků na školního asistenta, dále pak o podporu vzdělávání pracovníků ve školách. S rozpracovanými a podanými žádostmi škol o dotace jsme již překročili 10 milionů korun.

Zapojování dětí

Zapojování dětí

Chceme, aby se děti samy a aktivně zapojovaly, aby nebyly jen pasivními příjemci informací. 
V rámci projektu „Lektoři do škol“ se do čtyř škol v regionu vydali externí lektoři tělesné, hudební a výtvarné výchovy. Dětem nabídli aktivity, ke kterým by se v běžných hodinách nedostaly – parkur, street dance nebo graffiti. Co se naučily, pak děti předvedly v rámci otevřených školních akademií.
Akce „30 pod 30 LIVE!“ cílila na středoškoláky. Ti si za pomoci Eduzměny sami uspořádali akci, na niž pozvali osobnosti z výběru Forbes 30 pod 30 – Kovyho a Vashka Kroutila. Proběhly prezentace, workshopy i networking. Cílem bylo podpořit mladé lidi, aby se nebáli dělat svoje vlastní projekty.

 

Více na eduzmenaregion.cz

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.