Projekt Eduzměna

Usilujeme o systémovou změnu vzdělávání v Česku. Chceme, aby škola děti bavila a zároveň je učila to, co budou v životě opravdu potřebovat. 

Vizualizace stavu, rok: 2020

Pilotní projekt na Kutnohorsku

Pro náš pětiletý pilotní projekt jsme vybrali jeden konkrétní region – Kutnohorsko. Cílíme na všechny mateřské, základní a střední školy. Dosud se jich zapojilo 57 z 59. Eduzměna s nimi spolupracuje zejména prostřednictvím regionálních průvodců škol. Jde o devítičlenný tým expertů, kteří mají zkušenosti s prací učitele či ředitele. Docházejí přímo do škol, jsou v kontaktu s vedením, učiteli, dětmi i rodiči, motivují je k vykročení z komfortní zóny a pomáhají v rozvoji.

Číst více

Vizualizace stavu, rok: 2023

Pilot 2.0 – hledáme cesty šíření

Od března 2023 spolupracujeme s dalšími čtyřmi regiony. Z celkem čtrnácti uchazečů jsme vybrali Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko. Čtyři týmy tak prochází zážitkovým výcvikem, stážemi a supervizí. Společně hledáme cesty, jak dál šířit naše zkušenosti a poznatky z působení na školách a v kutnohorském regionu.

 

Vizualizace stavu, rok: 2030

Vize

Celý proces vyhodnotíme a náš model rozšíříme. Naší ambicí je, aby se v roce 2030 používal na školách 
ve 20 % regionů Česka.

 

 

Na co se zaměřujeme

Dobré vztahy
Radost a nadšení usnadňují pochopení, zlepšují pozornost, paměť a podporují tvořivost.

Aktivní přístup
Pokud děti zaujmeme, zapojíme do diskusí a spolupráce s experty, mohou získat až 4x víc znalostí a dovedností. Učí se myslet kriticky.

Umění reflexe
Je důležité, aby se žáci uměli zamyslet nad tím, co se naučili a k čemu jim to může být užitečné. Aby to v budoucnu dokázali použít.

Co přesně děláme

Průzkum
Na všech kutnohorských školách jsme spustili podrobné mapování. Mluvili jsme s řediteli, učiteli, dětmi, rodiči a zřizovateli. Poznáváme situaci každé školy a společně plánujeme kroky, které změní celkové klima ve škole.

Kroky ke změně
Zakládáme Centrum regionální podpory vzdělávání. Jde o mezičlánek propojující velké ministerstvo a malou školu. Podobné modely se osvědčily v Česku, i v zahraničí. Centrum bude řídit změny na jednotlivých školách a bude jim pomáhat s technikou vyučování.

Číst více

Čím pomůžeme

Děti

Umím řešit problémy a spolurozhoduji o své škole.

 • Jsem členem školního parlamentu, který ovlivňuje dění ve škole.
 • Spolurozhoduji o školních investicích.
 • Mám možnost se učit od různých odborníků.
 • Pomáhám kamarádům s doučováním.

Rodiče

Aktivně se zapojuji do života školy.

 • Mám šanci získat informace o vzdělávání svých dětí díky infoservisu.
 • Mohu se zapojit do výuky, škola mě zve jako experta na konkrétní oblast.
 • Mohu se vzdělávat na rodičovských besedách a akcích.
 • Mohu se účastnit regionálních festivalů vzdělávání.

Učitelé

Mám podporu od vedení a ostatních učitelů, mám možnost se vzdělávat a čas připravovat se na výuku.

 • Vím, jak zlepšit vztahy v učitelském sboru.
 • Dokážu spolupracovat ve výuce s kolegou.
 • Pomoc najdu v regionálním metodickém centru.
 • Mohu mít mentora, který mi pomůže zlepšit mou práci.

Vedení škol

Soustředím se na podporu a vedení učitelů, plním plán rozvoje školy.

 • Vím, jak tvořit vizi školy a realizovat plán.
 • Mám prostor a čas vést pedagogický sbor.
 • Zlepšuji se v leadershipu.

Zřizovatelé

Jsem schopen podpořit své školy.

 • Rozumím problematice vzdělávání.
 • Mohu školám zprostředkovat pomoc psychologů a sociálních pedagogů.
 • Využívám služeb Centra podpory vzdělávání.

Měříme a znovu měříme

Abychom mohli model z Kutnohorska přenést na další regiony, musíme vědět, co funguje a jak. Proto po celou dobu sledujeme, jakých výsledků jsme dosáhli.

Zajímá nás:

 • jak se změnil postoj žáků k učení a škole
 • jak se zlepšila čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost
 • jak děti zvládají řešit problémy
 • jak se zlepšila kvalita výuky na všech školách tak, aby rozdíly mezi nimi byly menší a všechny děti měly šanci získat dobré vzdělání

Proč tolik měření?

Potřebujeme vědět, jestli se nám daří naplňovat naši vizi. Zároveň získáme důležitá data.

Soubor ověřených a funkčních opatření pro jednotlivé skupiny.

Finanční analýza - kolik změna stojí, kdo se na ní může podílet a jak.

Dopadová studie s příklady - posun konkrétních organizací a lidí, aby bylo zřejmé, čemu změna prospívá.

Konkrétní doporučení pro rozšíření modelu do vzdělávacího systému v ČR.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.