Odborní partneři

Stavíme na zkušenostech z už existujících úspěšných projektů. Do Eduzměny jsme proto zapojili řadu partnerů, kteří už řadu let dělají skvělou práci.

Zobrazit

Podporujeme proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informujeme veřejnost. Z našeho pohledu je většina současné pozornosti směřována do škol, ale trochu opomíjeni jsou rodina a zřizovatelé. Ovšem bez jejich angažovanosti potřebných změn dosáhnout nelze, proto systematicky pracujeme na tom, aby rodiče, úředníci i politici měli dostatek relevantních informací a věděli, co konkrétně mohou pro zlepšení českého vzdělávání udělat. A právě tuto naši dovednost přinášíme do týmu Eduzměny.

Honza Dolínek

ředitel

Učitelé zapojení v Elixíru do škol mění přirozeně a odspodu výuku fyziky a digitálních technologií ve třídách po celé ČR. K tomu jim s radostí vytváříme podmínky. Usilovat o partnerství v Eduzměně pro nás tedy byla jasná volba. Vidíme smysl ve sdílení zkušeností a know-how obsahových spolutvůrců a všech aktérů v cílovém regionu. Změna má tak daleko větší naději.

Petra Prošková

ředitelka

Dlouhodobě se vztahujeme k vizi iniciativy „Úspěch pro každého žáka” a snažíme se přispívat k jejímu naplňování. Eduzměna je pro nás příležitost spolupracovat na tvorbě a implementaci změny v přístupu ke vzdělání, díky které se bude každé dítě učit naplno a s radostí. Povzbuzením a výzvou pro nás je a bude zapojení všech aktérů v regionu, který Eduzměna podpoří. Věříme, že díky spolupráci více partnerů můžeme dosáhnout většího dopadu.

Zdeněk Dlabola

ředitel

Jsme Society for All (SOFA), nestátní nezisková organizace. Měníme český vzdělávací systém ve prospěch všech dětí a mladých lidí. Na školách budujeme prostředí, které podporuje jejich různost a pomáhá jim naplnit svůj potenciál. Angažujeme se v posilování duševního zdraví a ve zlepšování ochrany ohrožených dětí. Spolupracujeme s předními českými i zahraničními experty, přinášíme a šíříme ověřenou praxi. Propojujeme systémové aktéry v regionech i na celostátní úrovni. Připomínkujeme legislativu a jsme zapojení do poradních a pracovních skupin ministerstev a úřadu vlády.

Klára Laurenčíková

předsedkyně

Naší vizí je škola, která reaguje na potřeby 21. století. Škola, v níž má kreativita své stabilní místo, je bezpečným prostorem otevřeným pro rozmanitost názorů, zážitek a motivaci učit se. Eduzměna je skvělou možností naši vizi naplnit a šířit ji v regionech dále. Vytvářet synergie s ostatními organizacemi, které vnímají potřeby změn v systému vzdělávání podobně. Tedy tak, aby byly postavené na respektujícím přístupu, zapojenosti a tvůrčích principech. K nim patří i Fakulta humanitních studií UK, s níž úzce spolupracujeme.

Marianna Sršňová

zakladatelka

Pracujeme na tom, aby učení dávalo smysl a dělalo radost. Projekt Eduzměna vítáme, protože zde můžeme uplatnit to, co umíme dobře, a díky jasně nastaveným parametrům ověřit konkrétní dopady na kvalitu škol a učení dětí. Eduzměna u dětí cílí na oblasti, které odpovídají i našemu zaměření, tedy vztah dětí ke studiu a ke škole a kompetence k řešení problémů. Líbí se nám také velkorysost projektu – jeho 5leté trvání, a také to, že dopředu počítá i s alternativami, které pomohou najít správnou cestu. Oceňujeme rovněž propojení různorodých aktérů v regionu a snahu podchytit a zapojit „kohokoli“, kdo má možnost vzdělávání ovlivňovat – od nejvyšších institucionálních struktur, až po malé neziskovky a zejména konkrétní školy a učitele.

Iveta Pasáková

ředitelka

Podporujeme diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšujeme jejich informovanost o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy. Do Eduzměny jsme se zapojili, abychom ve vybraném regionu podpořili aktivní rodiče a přispěli ke konstruktivní spolupráci mezi rodinou a školou. Rodiče by měli být považováni za partnery, kterých se vzdělávání vlastních dětí týká a záleží jim na jeho kvalitě.

Veronika Šancová

zakladatelka

„Věda pro lepší výchovu, vzdělávání a rodičovství“ – to je naše motto. Pro Eduzměnu SCHOLA EMPIRICA vede evaluaci, která má dvě roviny. V první se výzkum zaměřuje na žáky, a to nejen na jejich testy měřitelné kompetence, ale i na to, zda do školy chodí s větší chutí. Druhá rovina evaluačního výzkumu se věnuje samotné realizaci projektu. Chceme pomáhat partnerům porozumět tomu, co (ne)funguje a proč. Takto ambiciózní a zároveň inovativní projekt se totiž neobejde bez fakty podložené zpětné vazby.

Jan Netík | Kateřina Šafářová

evaluátoři

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.