Měníme postoj ke vzdělávání

V roce 2021 jsme spustili kampaň „Změňme společně, jak u nás učíme“.

Děti by měly chodit do školy, která je připraví na život, bude je bavit a dávat jim smysl. Takové školy v České republice sice jsou, ale je jich stále málo. My chceme, aby jich bylo víc a aby byly dostupné pro všechny. Naším cílem je zapojit do změny vzdělávání širokou veřejnost. V dnešním světě totiž nestačí znát kvanta informací, je důležité umět je použít, pěstovat dobré vztahy i kritické myšlení. Na to jsme upozornili v kampani „Změňme společně, jak u nás učíme“ v srpnu 2021. Náš spot vzbudil velký ohlas a viděly ho přes dva miliony lidí.

Spot promlouvá z duše nás všech. Je v něm něco, co všichni víme, ale nic s tím neděláme. Hodně dětí ví, že není správné, jak se učí. Že musí umět věci, které pro ně nejsou užitečné. Ale samozřejmě to nedokáží vyjádřit. A tak jsem si řekl: Pojďme tam mít dítě, které to dokáže říct.

Václav Krbůšek, režisér spotu