Chci darovat

Dnešní škola nepřipravuje děti na budoucnost, učení jim nedává smysl a nebaví je. Za posledních 30 let se nepodařilo proměnit fungování a způsob učení na většině škol, i když se potřeby naší společnosti zásadně proměnily. Až 90 % dětí se připravuje na život ve 20., nikoli ve 21. století. Přicházíme tak o jejich potenciál, a tím o šanci na kvalitnější život v dobré společnosti.

V České republice chyběla iniciativa, která by vzdělávání řešila komplexně, změny se nedaří dělat strategicky ani systémově. Proto se spojily čtyři významné nadace a založily Nadační fond Eduzměna. Postupně se k nim přidávají další dárci. Věříme totiž, že změny můžeme dosáhnout jedině spolu a s Vaší pomocí.

V pilotním regionu na Kutnohorsku se zaměřujeme na všechny, kterých se vzdělávání týká. Propojujeme školy, úřady, organizace i rodiče. V praxi ověřujeme, jak fungují vyzkoušené postupy spolu s těmi inovativními. Během pěti let zvýšíme kvalitu místních škol a pak tuto zkušenost přeneseme do dalších regionů.

Společným úsilím dokážeme podpořit proměnu vzdělávacího systému tak, aby děti lépe připravoval na budoucnost. Ti, kdo se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi jsou zárukou soudržné společnosti a lepší budoucnosti nás všech.
Přidejte se k nám.

Kontakt:
Gabriela Ledererová

Fakta

o našem školství

32 %

tolik dětí v ČR
nebaví škola

75 %

času ve škole jsou
děti pasivní

jen

20 %

žáků získá vyšší vzdělání
než vlastní rodiče

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.