Kateřina Šaldová

Předsedkyně správní rady Nadačního fondu Eduzměna

Eduzměna je inspirativní projekt. Mění to, jak se u nás učí a spolu s tím i ty, kteří učí nebo jsou vyučováni. A tím získávají na svou palubu i ty, bez nichž by změna byla jen těžko možná – rodiče. Je nám ctí být u takové inovace od začátku.

Kateřina Šaldová je od května 2020 programovou manažerkou Nadace České spořitelny. Dlouhodobě se věnuje systémové změně nerovností ve společnosti. Studovala sociologii a mediální studia na Karlově Univerzitě v Praze a na Univerzitě New Jersey ve Spojených státech amerických. Dříve pracovala na genderových tématech v Sociologickém ústavu AV ČR a posledních deset let budovala českou pobočku Amnesty International, kde vedla komunikační a poté advokační oddělení.  

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.