Ivan Langr

Lidský život je nepřetržitý proces učení. A vzdělávání má (stejně jako kultura) tu úžasnou schopnost pozitivně formovat jedince a jejich prostřednictvím kultivovat společenství jako celek. Jakkoli vnímám, že (nejen) v posledních letech zdravý vývoj naší společnosti v lepším případě stagnuje, Eduzměna má jasnou vizi jak minimálně v oblasti vzdělávání ukázat správný směr. A to mě baví.

V roce 1995 vystudoval učitelství pro 2. a 3. stupeň (čeština a dějepis) na PF UJEP Ústí nad Labem, v roce 2010 politologii na FF Univerzity Hradec Králové (v bakalářském stupni) a v roce 2013 veřejnou a sociální politiku na FSV Univerzity Karlovy (v magisterském stupni). Od 2014 je studentem PGS veřejné a sociální politiky na FSV UK; pracoval na různých pozicích (učitel, novinář, vedoucí marketingu a mluvčí ZOO).

Od roku 2014 pracuje ve funkci náměstka primátora Liberce pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch. V oblasti vzdělávání se Ivan pohybuje nepřetržitě od roku 1995 na různých učitelských i neučitelských pozicích (učitel na gymnáziu, učitel češtiny pro cizince, náměstek primátora) a v různých sektorech (státní střední škola, nezisková organizace, organizace Správy uprchlických zařízení MV ČR, Ústav jazykové a odborné přípravy UK). Rezort náměstka primátora zahrnuje celkem 53 školských příspěvkových organizací (20 běžných ZŠ, 1 ZŠ speciální, 1 ZUŠ, 31 MŠ). Jeho cílem je zvyšování kvality vzdělávání základních škol v Liberci (střednědobé cíle nastaveny koncepcí zřizovatele od 1. 9. 2016) a také zajištění  jejich odpovídající finanční podpory (postupné posilování rozpočtů základních škol). Rezort školství souběžně vede vzorové projekty společného vzdělávání financované z OP VVV, Vzdělávejme společně děti v MŠ a Férové školy v Liberci a nově v lednu 2019 zahájili projekt proti šikaně a dětskému násilí v ZŠ Princezna Julie (financováno z vlastních zdrojů). V minulých letech na ZŠ pilotovali mj. kariérové poradenství nebo projekt na podporu dětí nadaných a mimořádně nadaných.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.