Marek Podhorský

Marek vystudoval na Pedagogické fakultě UK speciální pedagogiku, věnoval se práci s dětmi v rámci turistického a vodáckého oddílu a několik let působil jako vychovatel v diagnostickém ústavu pro mládež v Lublaňské ulici. Asi dvě desetiletí psal turistické průvodce a další literaturu spojenou s cestováním.

Zakládal školní klub na waldorfské škole v Jinonicích, působí jako průvodce v lesním klubu v Osinalicích. Marek má tři dcery, rád cestuje, chodí po horách, fotí a čte.