Iva Stuchlíková

Často se říká, že nejefektivnější změna je ta, kterou provedete na místě, na kterém je jí potřeba. V tom je iniciativa Eduzměny směřující ke komplexní podpoře změny zapojením všech relevantních aktérů v určitém území  nenahraditelná. Jsem ráda, že se mohu připojit k Eduzměně, protože věřím, že dalším nezbytným krokem systémové proměny vzdělávání je zaangažovat školy vzdělávající učitele.

Vystudovala učitelství  a poté psychologii a obě oblasti považuje za svou srdeční záležitost. Pracuje jako vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a učí psychologii budoucí učitele i psychology. Dívat se na psychologii očima toho, kdo ji potřebuje ve své práci nebo pro pomoc v osobním životě jí pomáhá terapeutická praxe ve Vysokoškolské psychologické poradně JU

Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání, a výzkumu motivace a emocí. Od r. 2011 pracuje v Board of Educational Affairs of European Federation of Psychologists’ Association, kde se věnuje zejména pedagogické psychologii.  V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise, kde předsedala stálé pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii, a založila pracovní skupinu pro oborové didaktiky.

Vedla expertní skupinu, která hodnotila naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a poté pracovala ve skupině, která tvořila Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, kde měla na starosti strategickou linii zaměřenou na podporu učitelů, ředitelů a pedagogických pracovníků.