Klára Bezděková

Eduzměnu vnímám jako inspirativní příklad spolupráce organizací a lidí, kteří věnují úsilí zlepšování kvality vzdělávání. Příklad spolupráce, která ukazuje, že změnu dělat lze.

Vystudovala andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí jako náměstkyně ředitele Národního pedagogického institutu České republiky, kde napomáhá naplňování vize organizace „Aby se děti těšily do škol a učitelé měli tu nejlepší práci na světě“.

Převážnou část své profesní kariéry působila ve vedoucí pozici na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde se věnovala zejména dalšímu vzdělávání, Národní soustavě kvalifikací, uznávání výsledků neformálního vzdělávání a kvalitě dalšího vzdělávání, včetně reprezentování tématu v Evropské komisi, UNESCO či zapojení do realizace projektu OECD. Na ministerstvu se taktéž v pozici ředitelky odboru věnovala podpoře pedagogických pracovníků a ředitelů škol a zároveň působila v Evropské síti pro politiku vzdělávání učitelů (ENTEP).  Podpoře učitelů a ředitelů se aktivně věnuje i v současnosti na Národním pedagogickém institutu České republiky.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.