Ondřej Matějka

Ondřej Matějka

Zástupce ředitele

ondrej.matejka@eduzmena.cz

+420 608 974 856

Eduzměna je pro mě odpovědí na nesčetné diskuse, kdy jsme si lámali hlavu s tím, jak překonat limity jednotlivých vzdělávacích projektů. Soustředěné úsilí na změnu celku, byť zatím v podobě jednoho malého regionu, se zdá být velmi dobrá cesta.

Ondřej vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1998 až 2014 vedl neziskovou organizaci Antikomplex, která se věnuje reflexi německých dějin u nás a spolu s tím také vzdělávání. V roce 2009 se podílel na založení Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity a stal se jeho prvním ředitelem. V letech 2014 až 2022 působil jako náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vedle manažerských úkolů působil v řadě domácích i mezinárodních vzdělávacích projektů v roli metodika a lektora, zejména se zaměřením na didaktiku dějepisu a občanské vzdělávání.