Tomáš Řemínek

V Eduzměně vnímám obrovský potenciál k tomu, aby byla jedním z nositelů systémových změn ve vzdělávání dětí. Pevné základy a stabilitu jí dávají čtyři silné zakládající nadace a jejich dlouhodobý závazek finanční a nefinanční podpory. Vedle toho mám velkou radost, že se podařilo obsadit odbornou radu z vysoce kvalitních zástupců různých segmentů v oblasti vzdělávání dětí. Eduzměna má i jasnou vizi a cíle a jsem velice rád, že se na nich mohu podílet.

Po vystudování Právnické fakulty UK v roce 2008 se stal advokátním koncipientem. Advokacie nenaplňovala jeho očekávání, a proto v roce 2009 přijal nabídku stát se ředitelem neziskové organizace Informační středisko Mikuláš, o. p. s., která se zabývala náhradní rodinnou péčí. Paralelně ve stejném roce spoluzaložil Lemniskátu – život bez bariér, o. p. s. V tomto chráněném pracovišti pro lidi s hendikepem vyrábějící papírenské výrobky působí dodnes jako předseda dozorčí rady.
Po třech letech v Informačním středisku Mikuláš, o. p. s., nastoupil jako ředitel do organizace Felicius, o. p. s., pořádající osobnostně rozvojové akce. V roce 2012 se s Karlem Janečkem potkal na společném projektu a následně mu rok pomáhal spravovat jeho osobní filantropické aktivity. Tato činnost pak vyústila v roce 2014 v založení Nadace Karla Janečka (dnes Nadace Lilie & Karla Janečkových), kterou od té doby řídí. Nadace se zabývá aktivní občanskou společností a vzděláváním.
Téma vzdělávání se prolíná celým jeho životem, protože jeho děda byl ředitelem školy, babička pracovala v družině, maminka byla učitelkou na základní škole a jeho přítelkyně učí v mateřské škole.