Monika Hrochová

Manažerka programu

monika.hrochova@eduzmena.cz

+420 702 093 559

Jsem moc ráda, že můžu být u vzniku tohoto velkého a jedinečného projektu propojujícího dárce, organizace, experty. Je skvělé, kolik lidí je ochotných spojit se za jedním cílem zlepšit vzdělávání v České republice. Je to práce na něčem, co má smysl.

Monika vystudovala na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK. Několik let působila v organizace META, o. p. s., která se věnuje podpoře migrantů v oblasti vzdělávání a pomáhá pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Pracovala také v organizaci GLE, o. p. s., kde vedla projekty zaměřené na pomoc v začátcích podnikání pro cizince i rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Před NF Eduzměna pracovala v Nadaci OSF na pozici koordinátorky vzdělávacích programů. V neziskových organizacích sbírala zkušenosti na pozicích projektové a programové koordinátorky, koordinátorky dobrovolníků i lektorky vzdělávacích programů na téma migrace a kulturních odlišností na školách. Ve volném čase ráda fotí.