Libuše Tomolová

Kvalitní a moderní vzdělání považujeme za základ pro to, aby mohla nová generace uspět v měnícím se světě. Eduzměna je z našeho pohledu zcela unikátní projekt, jehož prostřednictvím je možné takové úrovně vzdělávání dosáhnout. Navíc ho vnímáme jako velmi mimořádnou příležitost kultivovat a inovovat nejen vzdělávání, ale i oblast filantropie.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a současně získala bakalářský titulu z žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Působila v mezinárodní advokátní kanceláři a po složení advokátních zkoušek provozovala vlastní advokátní praxi. V roce 2010 nastoupila do technologické společnosti Avast jako právník. V témže roce pomáhala založit Nadační fond Avast a od jeho vzniku byla členkou správní rady. V roce 2017 se ujala vedení Nadačního fondu Avast jako výkonná ředitelka. Kromě agendy související s řízením nadačního fondu se věnovala zejména rozvoji programu zaměřeného na oblast vzdělávání. Od roku 2021 stojí v čele Abakusu – nadačního fondu zakladatelů Avastu, a je také členkou jeho správní rady. Téma vzdělávání je pro ni důležité i soukromě, jako pro matku dcery a syna, kteří chodí na první stupeň základní školy.