Roland Maťaš

Roland Maťaš

Koordinátor evaluace

roland.matas@eduzmena.cz

Vzdělávací politiku vnímám jako klíčovou pro budoucnost každé společnosti a prioritu státu. Jedině vzdělaná společnost hluboce zakořeněná v liberálně-demokratických hodnotách dokáže naplno rozvinout svůj potenciál a čelit nástrahám 21. století, jako jsou klimatická krize, technologické výzvy, populismus a politický extremismus. V Eduzměně usilujeme o vybudování takové společnosti.


Roland, rodák ze Slovenska, vystudoval mezinárodní vztahy a hospodářskou politiku na Masarykově univerzitě. V Banské Bystrici, na gymnáziu, kde studoval, založil open-air kino a působil jako člen Komise zastupitelstva města Banská Bystrica pro školství a sport.

V Národním institutu vzdělávání a mládeže, příspěvkové organizaci Ministerstva školství SR, koordinoval podporu a rozvoj mládežnické politiky. Získal tak cenné poznatky o fungování státní správy a důležitosti participace mladých lidí na veřejném životě. Dva roky byl členem Slovenské komise pro UNESCO.

Zájem o politické dění ho přivedl ke dvěma stážím v Národní radě Slovenské republiky, účasti na dvou předvolebních kampaních a stáži v Kanceláři Prezidenta SR. Tyto zkušenosti mu pomohly rozvinout kritické myšlení a analytické schopnosti.

Roland je nadšený pro Brno, gastronomii, architekturu a historii. Ve volném čase rád chodí do galerií, do hor a na festivaly.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.