Eliška Urbanová

Pokud chceme, aby byla škola místem, kde všechny děti plně rozvíjí svůj potenciál, musíme v první řadě vytvořit dobré podmínky pro práci učitelů. Třeba jim ulevit od administrativy a vytvořit tak více prostoru pro přemýšlení o výuce a budování kvalitního vztahu s žáky.

Po studiu na Fakultě humanitních studií UK v Praze působila Eliška řadu let jako lektorka, metodička a mentorka v Centru pro demokratické učení, o.p.s., kde pomáhala učitelům vytvářet příležitosti pro aktivní zapojování dětí do života školy. Podílela se na zavádění koučování do pedagogické praxe řady škol. Jako lektorka spolupracovala s Centrem občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě. Na Fakultě humanitních studií UK se pak věnovala výzkumu zaměřenému na práci pedagogů při zavádění participace žáků do života školy.
Radost jí dělá pobyt v lese, tanec a četba.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.