Jana Huttová

Nabídku stát se členkou odborné rady NF Eduzměna jsem přijala s potěšením, protože mě zaujal záměr vytvořit společný projekt několika českých nadací s cílem podpořit systémové změny ve vzdělávání. Doufám, že svým pohledem zvenčí a mezinárodními zkušenostmi budu moci přispět k nalezení té správné cesty.

Pracuje jako nezávislá externí konzultantka. Má více než 25 let zkušeností v oblasti rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací politiky. Jana začala svou kariéru jako učitelka. V roce 1998 nastoupila do Institutu Otevřené Společnosti v Budapešti; v letech 2002 až 2006 byla ředitelkou Programu podpory vzdělávání. V této funkci vedla vývoj, implementaci a hodnocení mnoha mezinárodních projektů podpory rozvoje vzdělávání v zemích střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. Od roku 2006 pracuje jako konzultantka, odbornice na vzdělávání, výzkumnice, hodnotitelka a recenzentky pro řadu mezinárodních, evropských a národních organizací (OECD, Evropská komise, Nadace otevřené společnosti). Jak expertka se zúčastnila mnoha politických analýz a výzkumných studií financovaných Evropskou komisí v otázkách týkajících se kvality, spravedlnosti a začlenění do školního vzdělávání – od prvních let života po povinnou školní docházku. Hlavním zaměřením její práce je vzdělávání menšin, marginalizovaných a znevýhodněných dětí, především romských a dětí přistěhovalců. Jana je také zkušená hodnotitelka. Pracovala jako externí expertka pro Evropskou komisi, která hodnotila návrhy výzkumu pro různé programy EU pro financování (FP7, Horizont 2020). Má zkušenosti s hodnocením implementace a vlivu různých programů financovaných EU na národní a regionální úrovni (zejména na Slovensku a v České republice), jakož i různých vzdělávacích programů financovaných mezinárodními organizacemi (Nadace otevřené společnosti).

Jana získala titul PhDr. na Univerzitě Komenského v Bratislavě v roce 1989. V průběhu let působila v několika významných evropských a mezinárodních sítích (např. Open Society Foundations Network, Euroclio, Sirius) a působila jako vědecký koordinátor NESET II 2016-2017. Byla členkou představenstva několika evropských a mezinárodních organizací (Euroclio, IARTEM, SIRIUS, NESET). Od roku 2006 žije v Kodani.