Irma Kisková

Komunikace s dárci

irma.kiskova@eduzmena.cz

Eduzměnu považuji za unikátní a smysluplný projekt, o němž mě stále baví přemýšlet a hledat cesty, jak na něj sehnat podporu. Jako rodič si dennodenně uvědomuji, jaká důležitá je kvalita vzdělávání. Je mi ctí být součástí renomovaného týmu odborníků, který se snaží komplexně a konstruktivně pohnout systémem vzdělávaní v České republice.

Irma se soustředí na kontakt s potenciálními i existujícími dárci Nadačního fondu Eduzměna, a to doma i v zahraničí. Působila ve správní radě slovenské organizace Človek v ohrození a léta jako odborný konzultant ve veřejném sektoru, mimo jiné v Evropském investičním fondu, na švédském obchodním zastoupení nebo ministerstvu financí. Také si vyzkoušela svůj vlastní sociální podnik pro seniory. Vystudovala národohospodářství a právo. Mluví anglicky, německy a švédsky.