Jana Melníková

Komunikace s dárci

jana.melnikova@eduzmena.cz

+420 602 324 230

Jana měla původně vytyčenou cestu k logistice, nicméně záhy ji zlákala oblast rozvoje lidí a vzdělávání. Stála u zrodu jednoho z prvních vzdělávacích projektů určených ženám podnikatelkám, přičemž téma postavení žen ve společnosti a na trhu práce jí popožene srdeční tep zaručeně i dnes. Má dlouholeté zkušenosti s přípravou a řízením grantových projektů. Působí v dozorčí radě CEDU –⁠ Centra pro demokratické učení. Posledních 10 let pomáhala s budováním značek a vedla designové projekty pro globální klienty, oblast vzdělávání a Eduzměna ji však opět přitáhli jako magnet.