Eduzměna v roce 2021

Co nám v Eduzměně funguje? A co chceme přenést dál? Otázky, na které začínáme hledat odpovědi. Uplynulý rok byl naším druhým rokem na Kutnohorsku a je na čase přemýšlet nad tím, jak budeme získané zkušenosti předávat. Ve Výroční zprávě za rok 2021 najdete shrnutí minulého roku. Ohlížíme se za tím, co se v Eduzměně odehrálo a kam jsme se posunuli. Místo tu má i naše další strategie. Zveme Vás, abyste se s námi na to podívali podrobněji.

Slovo na úvodJaký byl rok 2021 v číslech?

Loni se nám úspěšnou kampaní dařilo oslovovat veřejnost i nové dárce. Lidé se zapojovali i v regionu: zaujala je nově vzniklá metodická centra pro pedagogy i pravidelné pracovní skupiny. A začali jsme budovat komunitu příznivců Eduzměny. Pokračujeme ve vyprávění příběhů lidí, kteří jsou do projektu zapojení, i rozhovory se zajímavými osobnostmi, kterých se naše úsilí o změnu týká. Loni jich vzniklo 27. Prostřednictvím videí pak ukazujeme zajímavé milníky a dění v nadačním fondu i v regionu.

Eduzměna v roce 2020

Související článek

Eduzměna v roce 2020

Významné milníky uplynulého roku

„Chceme dát všem dětem šanci připravit se na život,“ tak zní motto, kterým se i nadále řídíme. Navzdory covidové krizi a opakovaným lockdownům a se nám podařilo v regionu spustit řadu aktivit a podpořit učitele i děti. Řada žáků se díky námi poskytnuté technice mohla připojit na on-line výuku. Pomohli jsme rozjet taky hybridní vyučování a ukázat, že se dá dělat tak, aby bavilo učitele i děti. 
V rámci programu Řešíme společnou výzvu si děti z deseti škol vyzkoušely, jak vést vlastní projekt. Bylo toho ale mnohem víc, v září začali na školách fungovat průvodci, kteří školy podporují v jejich rozvoji. Ve stejné době začaly na dvou školách působit mobilní týmy duševního zdraví. Na kontě už mají stovky intervencí.

Strategické priority

Loni jsme také stanovili čtyři základní strategické priority, které nám pomůžou dosáhnout cílů našeho projektu. 

1. Rozvoj škol

Skoro se všemi školami na Kutnohorsku se nám v roce 2021 podařilo zahájit základní spolupráci prostřednictvím mapování jejich potřeb. S těmi teď pomáhají výše zmiňovaní průvodci. 16 škol už má hotový rozvojový plán a čerpá vybranou podporu. 
Ředitelé základních a středních škol a teď’ už i mateřinek se pravidelně setkávají a sdílí své zkušenosti a řešení problémů. Díky tomu se daří lépe propojovat jednotlivé školy v regionu. 
Pro učitele postupně otevíráme metodická centra, která fungují jako platformy pro společné učení a sdílení vyučujících, jsou místem pro jejich profesní i osobnostní rozvoj.

2. Rozvoj regionu

Podporu pro konkrétní projekty, kde se jednotlivci, školy i organizace v regionu učí spolupracovat, jsme koncem roku nabídli prostřednictvím Minigrantů. Cílem je pomoci vstřícnější atmosféře škol, aby byly podporující pro všechny, kdo jsou jejich součástí – nejen děti, ale stejně tak učitele, vedení škol a rodiče. Pro rodiče organizujeme také workshopy a  online i osobní setkávání. Zapojilo se jich už víc než 600.

3. Centrum podpory vzdělávání

Chystáme Centrum podpory vzdělávání, které školám nabídne metodickou i odbornou oporu a ředitelům pomůže s administrativou. Jeho součástí budou i týmy duševního zdraví, které se v regionu velmi osvědčily. Vznik centra už je v procesu, máme představu o modelu nové organizace, struktuře, právní formě i způsobu financování. Základní obrysy jsme začátkem letošního roku představili zástupcům obcí.

4. Jak projekt přenést dál

Abychom mohli získané zkušenosti přenést do dalších regionů, to, co na Kutnohorsku děláme, pečlivě zaznamenáváme a měříme. Provádíme kvalitativní a kvantitativní měření a náš 3členný analytický tým tato měření doplňuje o hloubkové rozhovory s klíčovými lidmi zapojenými do Eduzměny. Letos v říjnu pořádáme odbornou konferenci, na které budeme získané poznatky sdílet.