Dovednosti, které si v lavicích „nevysedí“. Děti z Kutnohorska se učí překonávat překážky a spolupracovat

V Církvicích budují dobré vztahy mezi školou a školkou a soustředí na usnadnění nástupu předškoláků do školy.

Jaká je hodnota věcí? Jak vydělat peníze? A jak je ušetřit? Otázky, na které se v Kutné Hoře učí odpovídat už děti v první třídě. Na Základní škole Kamenná stezka se díky tzv. Minigrantům, penězům, které na projekty s několika vybranými cíli poskytla Eduzměna, učí finanční gramotnost zábavnou formou. 

Učitelé z místní školy se spojili se dvěma neziskovými organizacemi, nízkoprahovými kluby Maják a Archa, a připravili dva projekty: pro první a druhý stupeň. Děti z prvního stupně v rámci dílniček vytvářejí výrobky, které následně nacení. 
„Započítají materiál i čas, který výrobou strávily. Pak se uskuteční jarmark, kde budou moci své výrobky prodat,“ vysvětluje část projektu pro první stupeň koordinátorka Eduzměny Kutnohorsko, Monika Seifertová. Projekt na druhém stupni propojuje matematiku a občanskou výchovu. „Podařilo se jim spojením těchto předmětů vytvořit kombinaci učiva, která je žákům velmi užitečná do života,“ dodává Monika Seifertová.

S propojením se skutečným životem jim pomáhá manažerka místní pobočky České spořitelny Lucie Kulhavá. „Škola a děti vždy ocení účast odborníka – v případě spolupráce Eduzměny a České spořitelny – je to bankéř nebo manažer,“ vysvětluje svou roli v projektu Lucie Kulhavá. 
„Vycházím z reálných příběhů, které propisuji do příprav a do komunikace s dětmi. Například, co z pohledu financí pro jednotlivce znamená první nájemní bydlení, na co se připravit, kolik mít našetřeno. Jde o to uvědomit si reálné náklady na život,“ popisuje Lucie Kulhavá. Žáci v květnu pobočku České spořitelny navštíví. „Plánujeme praktické dvě hodiny, kde se děti s ohledem na jejich věk seznámí se základy finanční gramotnosti a uvidí například práci s hotovostí,“ dodává Lucie Kulhavá. Školáci se mimo jiné dozvědí, jak funguje bankomat nebo platební karty. 

Až naši studenti budou sami voliči a občany a ve společnosti se vyskytne nějaký problém, nebudou jen sedět se založenýma rukama a nadávat v hospodě u piva, ale budou sami aktivní.

Studenti průmyslovky pořádají festival

Řadu dovedností, které by si jen tak „nevyseděli“ v lavicích, získají i studenti VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora. Organizují totiž komunitní akci, prostřednictvím které se naučí spolupracovat v týmu, jednat s úřady a sestavit rozpočet. Budou umět překonávat překážky a poučit se z neúspěchů. 
„V praxi to znamená, že až naši studenti budou sami voliči a občany a ve společnosti se vyskytne nějaký problém, nebudou jen sedět se založenýma rukama a nadávat v hospodě u piva, ale budou sami aktivní, budou hledat řešení problému, budou vědět, že to za ně nikdo jiný neudělá,“ říká učitelka dějepisu a občanské nauky Karolina Justová, která studentům s projektem pomáhá. Díky takovým aktivitám se žáci s nadšením zapojují a najdou něco, co je baví. „Často od nich slýchám: ‚Paní učitelko, konečně mám důvod chodit do školy,‘“ dodává Karolina Justová.

Na Palackého náměstí se můžete potkat třeba se studenty, kteří na začátku dubna vyhráli Foxconn CUP 2022. Poradí vám, jak naložit s rozbitými elektrospotřebiči a možná vás i trochu přinutí, zamyslet se nad svými nákupy.

Komunitní akce „Klima se mění a my s ním“ se uskuteční v pondělí 2. května na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Návštěvníkům nabídne možnosti, jak se chovat ekologicky. Studenti se totiž propojili s místními podnikateli, kteří podnikají „udržitelně“, a ti budou na akci prezentovat, co funguje. Žáci z průmyslovky také představí autíčka na vodíkový pohon a poradí návštěvníkům, co s rozbitou elektronikou.

Fond pro Kutnohorsko pomáhá: 1 měsíc, 19 projektů, 600 tisíc korun

Související článek

Fond pro Kutnohorsko pomáhá: 1 měsíc, 19 projektů, 600 tisíc korun

Do první třídy s radostí a bez obav

Projekt v Církvicích má předškolákům usnadnit nástup do školy a posílit spolupráci mezi místní základní a mateřskou školou. Učitelky pořádají hned několik akcí, které slouží k vzájemnému seznámení pedagožek i dětí z obou institucí. Společně už tak například na Den Země uklízeli odpadky.

Děti v Církvicích se zapojili do úklidu odpadků v rámci Dne Země.

Každý rok je v plánu také setkání obou sborů, které by mělo napomáhat k udržení přátelských vztahů. 
„Další akcí je společné čtení pod širým nebem – školáci čtou předškolákům ze svých oblíbených knížek. Za účelem rychlejší komunikace si paní učitelky a asistentky vytvořily whatsAppovou skupinu, přes niž komunikují,“ popisuje Jitka Gabašová, která jako průvodkyně Eduzměny působí na místní škole.

Součástí grantu byl i nákup pomůcek, které budou sloužit k procvičování jemné motoriky předškolních dětí, aby byly lépe připraveny na výuku psaní a do budoucna by i toto mohlo být spojeno s další společnou akcí.

Rodiče si mohou myslet, že učiliště není nejlepší cesta pro jejich dítě. Ale vůbec to tak nemusí být. Naopak ti, kteří projdou všemi stupni vzdělání od učiliště po vysokou školu, jsou v praxi nejžádanější.

Špičkoví řemeslníci se neztratí

„V řemesle je budoucnost“. Projekt s tímto názvem připravila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel v Kutné Hoře. Do školy pozvali špičkové profesionály z oboru. Studentům tak chtějí ukázat, že řemeslem se dá nejen slušně uživit, ale také získat prestiž.
„Studenti získají další pohled na profesní rozvoj, potkají se u úspěšnými odborníky, kteří je mohou motivovat k lepším studijním výsledkům. V neposlední řadě si osvojí moderní postupy a oborové novinky ze světa správné výrobní praxe,“ vysvětluje zástupce ředitele Karel Polívka.

Studenti SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře se díky Minigrantům učí od odborníků z praxe.

„Rodiče si mohou myslet, že učiliště není nejlepší cesta pro jejich dítě. Ale vůbec to tak nemusí být. Žáci mají příležitost se mnohostranně rozvíjet a dělat to, co je baví. Mají šanci se sami stát špičkovými odborníky. Naopak ti, kteří projdou všemi stupni vzdělání od učiliště po vysokou školu, jsou v praxi nejžádanější,“ vysvětluje Monika Seifertová.

Deváťáci uspořádali akci pro třeťáky, kde jim vysvětlovali, co je to vesmír. Děti se tak učí od dětí, což je velmi hodnotné pro obě strany.

Masaryčka letí do vesmíru

Kdo by se nechtěl podívat do vesmíru? Žáci ze Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře k tomu budou mít opravdu blízko. V rámci projektu „Dotkni se vesmíru“ sestaví a vypustí svůj vlastní stratosférický balón a s jeho pomocí pořídí fotografie až z hranic vesmíru. 
„Na projektu se propojily jednotlivé ročníky a spolupracují navzájem. Deváťáci uspořádali akci pro třeťáky, kde jim vysvětlovali, co je to vesmír. Děti se tak učí od dětí, což je velmi hodnotné pro obě strany. Jedna si učení upevní a druhá se srozumitelným způsobem naučí něco nového,“ popisuje Monika Seifertová z Eduzměny Kutnohorsko.

Děti z Masaryčky pošlou sondu do vesmíru.

Děti spolu s učitelkami vymyslely, jak na pořízení sondy sehnat peníze – uspořádaly sběr papíru. Vymyslely také logo, vyráběly plakáty, webové stránky a roznesly po okolních ulicích letáky. Do sběru se zapojila naprostá většina školy a přispěli i lidé z okolních domů.
„Zapojují se také rodiče, kteří se nabídli, že dětem pomohou sondu po příletu z vesmíru dovézt. Někteří rodiče se dokonce nechali slyšet, že klidně pojedou až do Polska, kdyby sondu odfoukl vítr. Tomu říkám motivace,“ dodává Monika Seifertová.

Tady je video, které žáci natočili, aby pro svůj projekt získali podporu:

Chceme ukázat, že to, co děláme, je o spolupráci a o vzájemném respektu.

Chceme učit spolupráci, chceme propojovat

„Stejně jako jsme to dělali u festivalu hravého učení Edufestu, na kterém spolupracovala více než dvacítka organizací, i v případě Minigrantů přenášíme principy Eduzměny. Žadatelům chceme ukázat, že to, co děláme, je o spolupráci a o vzájemném respektu,“ říká Monika Seifertová. Eduzměna se tak snaží vytvořit prostor pro to, aby se školy, různé organizace a místní lidé propojili a vzájemně obohacovali. 
„Součástí každého projektu je zpětná vazba, zamyšlení nad tím, co to zapojeným školám, organizacím či jednotlivcům přineslo. Vyhodnotí si, co jim fungovalo, co by chtěli zopakovat a zabývají se i tím, jak tyto poznatky zahrnout do školních metodik,“ dodává Monika Seifertová.

Eduzměna už podpořila víc než desítku projektů, žádosti je stále možné podávat – až do 30. června 2022.

Na Palackého náměstí můžete potkat studenty, kteří na začátku dubna vyhráli Foxconn CUP 2022. Poradí vám mimo jiné, jak naložit s rozbitými elektrospotřebiči.
SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře pozvalo do výuky špičkové profesionály z oboru.
V Církvicích chtějí usnadnit předškolákům vstup do první třídy. Pořádají společné akce pro místní mateřskou a základní školu.
Děti z Masaryčky spolu s učitelkami vymyslely, jak na pořízení sondy sehnat peníze – uspořádaly sběr papíru.
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.