Ředitelská klubovna pomáhá vedení škol v (sebe)rozvoji

V březnu proběhlo třetí setkání v rámci nového programu Ředitelské klubovny. Dlouhodobý vzdělávací modul nabízí vedení škol osobnostní rozvoj v rámci uzavřené skupiny. 

Sál Barvířova domu zaplnila pestrá dvacetičlenná skupina – od účastnic z Malešova, Červených Janovic či Uhlířských Janovic přes velké základní školy z Kutné Hory po lesní či církevní školku. Díky pestrosti je možné sdílet zkušenosti z mnoha perspektiv. 

Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko (CPV) pořádá pro vedení škol také pravidelná setkání, která jsou zaměřena zejména na sdílení zkušeností. „Ředitelská klubovna je proti nim více orientovaná na seberozvoj a sebezkušenost,“ shrnuje Kamila Drtilová, koordinátorka pro vedení škol v CPV.  Celý program garantuje psycholog Josef Regner, kterého doplňuje pro každé setkání v tandemu jeden zkušený lektor. 

Účastníci mají možnost se tu inspirovat, ale hlavně pracovat na svém osobnostním stylu. Pokud budou dobře znát sami sebe, vědoměji mohou tento styl zvolit.

Tématem setkání byl „time management“ a k Regnerovi se tentokrát připojila bývalá ředitelka Zdeňka Juklová, průvodkyně škol a mentorka z Jablonecka, která kromě Eduzměny spolupracuje zejména s JOB – spolkem pro inovace a Národním pedagogickým institutem. 

V úvodním sdílení probrali účastníci nedávné návštěvy ČŠI u nich na školách či inspiraci, jak se jim v poslední době dařilo „dobíjet baterky“. „Zaujala mě myšlenka odjet do lázní,“ sdílela jedna z nich. „Kolegyně říkala, že celé jarní prázdniny nevkročila do školy. Našla si čas pro sebe a opravdu vypnula, to mi přišlo skvělé,“ zaujalo další z účastnic. Došlo i na diskusi, jak třeba řešit, když má člověk sám hromadu práce a do toho přijde kolega s tím, že ho celá třída zlobí a má hrozný den. Účastníci v té souvislosti připomněli otázky, které znali z minulé Klubovny: „Co bys potřeboval/a? Co pro to můžeš udělat sám a jak ti s tím můžu pomoci?“

Poté skupina zkoumala sebekoučovací techniky, možnosti delegování úkolů a umění říkat ne. „Abych věděla, že se nepřetěžuji, musím reflektovat,“ zmínila jedna z ředitelek. „Když budu já v pohodě, bude i čas na zlepšování vztahů a reflexi,“ zaznělo dále. Dalším tipem bylo „nenavalit na sbor všechny možné aktivity, ale vybrat ty klíčové pro konkrétní lidi, nezahltit je“. Setkání jako time management, komunikace s rodiči či propagace školy.

Reportáž z unikátního programu vzdělávání učitelů

Související článek

Reportáž z unikátního programu vzdělávání učitelů

„Měli jsme v plánu vytvořit uzavřenou skupinu, která pracuje kontinuálně a může se jít do větší hloubky,“ říká Josef Regner. „Pro velké pracovní vytížení účastnic se ta kontinuita zas až tak nedaří. Přesto se tak dvě třetiny účastnily všech setkání,“ doplňuje garant programu. Přesto je zřejmé, že se přítomné dámy dobře znají, třeba i z dalších CPV setkání. Dovolí si k sobě být otevřené, co chvíli zazní vlídný vtípek a někdy i konstruktivní kritika.

Celkem jsou letos v rámci programu naplánována 4 osobní celodenní a 3 online setkání. Zaměřují se na témata, jako je situační vedení či tvorba vize, cílem je ale především poznat svoje silné a slabé stránky a potřeby. „Každý si potřebuje najít svoji individuální cestu a cestu pro svůj vlastní jedinečný tým,“ říká Regner. „Účastníci mají možnost se tu inspirovat, ale hlavně pracovat na svém osobnostním stylu. Pokud budou dobře znát sami sebe, vědoměji mohou tento styl zvolit,“ dodává psycholog. V příštím školním roce chystáme pokračování programu.

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.