Postřehy z workshopu k triádám

Více než dvacet učitelů z Kutnohorska a Kolínska dalo o velikonočních prázdninách před volnem přednost workshopu na téma triád. Alias tripartit, trojlístků či konzultací ve složení učitel-rodič-žák, které na stále více školách nahrazují či doplňují klasické rodičovské schůzky. Setkání vedly lektorky společnosti Step by Step, která je obsahovým partnerem Eduzměny, Kamila Burešová (také učitelka a metodička na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově) a Renata Tylšová (také učitelka na ZŠ Pod Montací Náchod).

Účastníci se nejprve měli zamyslet nad tím, jaké formy hodnocení používají. Na flipchartech se objevily vedle klasických známek i emoční karty, pravidelná slovní hodnocení, škály (v řadě, smajlíky), semafory, razítka, plnění bobříků, celoroční soutěže a sbírání bodů, portfolio, vrstevnické hodnocení (žák žáka, skupina skupinu) či galerie výtvarných výtvorů ve třídě. Nechyběla ani „propustka z hodiny“ – nějaký úkol, po jehož splnění smí žák třídu opustit, například napsat 3 věty, 3 slova, co si zapamatovali z hodiny, zodpovědět kontrolní otázku či doplnit nedokončenou větu. Následovaly další aktivity zaměřené na nastavení triád tak, aby byly užitečné dětem, rodičům i učitelům.

Tripartity, trojlístky či konzultace ve složení učitel-rodič-žák na stále více školách nahrazují či doplňují klasické rodičovské schůzky. 

Triády na Kutnohorsku alespoň zčásti používá celá řada škol, například základní škola v Suchdole a Církvici, v Křeseticích, Žižkov a Kamenná stezka či MŠ Svatého Jakuba. Zkušenosti s nimi měly i přítomné účastnice workshopu z Kolína, Sendražic či Čelákovic. Poradit se přišly například s otázkou, jak triády zavést i na druhém stupni, jak se na jiných školách najíždělo na systém hodnocení zcela beze známek či jak rozptýlit nervozitu rodičů, když jdou na triádu místo rodičovské schůzky prvně v životě.

 

Formativní přístup: cesta, jak učit efektivněji

Související článek

Formativní přístup: cesta, jak učit efektivněji

Velkou pozornost si získalo promítané video s ukázkou možného vedení tripartity a došlo i na sdílení příkladů dobré praxe – například Iva Michalová ze ZŠ Uhlířské Janovice kolegům popisovala, jak letos nově zkouší tripartity v přípravné třídě. A sdílely se i tipy mimo samotné triády, účastnice zaujalo například „pravidlo tří“, tedy zásada, že když žák něco neví, smí vstát a jít se zeptat tří kamarádů ze třídy. A teprve, když potom pořád neví, se jde zeptat učitele. „Značně tak ubylo dotazů na mě,“ směje se lektorka Burešová. Vyzkoušet chce prý řada učitelů i řešení konfliktů pomocí „semaforu“. Tylšová doporučila nalepit na zem dva semafory zrcadlově proti sobě. Žáci, kteří spolu mají nějaký spor, si oba stoupnou nejdřív na červenou a dívají se na sebe. Oba popíšou problém, jak ho vidí oni. Pak postoupí na oranžovou a navrhnou řešení, někdy i za pomoci učitele. Pak jdou oba na zelenou a podají si ruce. „Zpočátku jsem jim pomáhala si to zažít, teď už zvládají vyřešit většinu konfliktů sami,“ chválí si lektorka.

Účastnice zaujalo například „pravidlo tří“, tedy zásada, že když žák něco neví, smí vstát a jít se zeptat tří kamarádů ze třídy. 

Workshop se nesl v příjemné atmosféře. Byť se sešli pedagogové z šesti různých obcí, bylo vidět, že se už řada učitelů nejen z akcí Eduzměny zná, a mají tak v hovoru i sdílení zkušeností na co navázat. Poprvé byli také přizváni učitelé z Kolínska. Ty nově zveme k účasti na metodických centrech a workshopech formativního přístupu do Kutné Hory. Zástupci kolínského regionu se zajímají o Eduzměnu, a i když prozatím nedochází k plnému rozšíření všech aktivit i na Kolínsko, postupně se bude část z nich otevírat i pro ně.

Podrobnější článek o triádách pro vás chystáme. Sledujte náš web.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.