Jste dál, čeští učitelé lépe spolupracují

Martin Kríž, ředitel odboru kurikula a inovací slovenského ministerstva školství

„Myslím si, že řešíme podobné věci jako vy. Máme velké rozdíly mezi žáky dané sociálním původem a žáci nevycházejí dobře v mezinárodním srovnání. Je to důsledek toho, že u nás rovněž převládá frontální výuka,“ říká Martin Kríž, ředitel odboru kurikula a inovací slovenského ministerstva školství, který přijel do Kutné Hory, aby se inspiroval projektem Eduzměny.

Rodiče necítí potřebu změn a je velmi těžké nastartovat ke změně učitele. Z výsledků, kterých dosahujete za tak krátký čas a míry zapojenosti učitelů, je jasné, že ochota je u vás větší.

Co je na Slovensku tou největší brzdou změny?
Je to podobné jako u vás, rodiče necítí potřebu změn a je velmi těžké nastartovat ke změně učitele. Z výsledků, kterých dosahujete za tak krátký čas a míry zapojenosti učitelů, je jasné, že ochota je u vás větší. A další překážkou je, že i mezi těmi, kteří mluví o potřebě změny, panuje sice shoda na tom, co se nelíbí, ale těžko hledáme shodu, jak by to mělo být správně. 

Viděl jste spot Eduzměny?
Ano. 

Co jste mu říkal?
Budu upřímný. Poselství je výborné. Trochu jsem přemýšlel, zda to nepůsobí až příliš na emoce a není to bulvární. Na druhou stranu, možná to splnilo svůj účel a zasáhlo to cílovou skupinu, kterou to zasáhnout mělo.

Jak se chystáte oslovit rodiče vy? 
To je dobrá otázka. Možná, že když o tom začneme hovořit s odborníky na komunikaci, tak přijdou s velmi podobným spotem. (směje se)

Dokud nezměníme myšlení, školství nebude jiné

Související článek

Dokud nezměníme myšlení, školství nebude jiné

Jaké problémy má slovenské školství? 
Myslím, že řešíme podobné věci jako vy. Máme velké rozdíly mezi žáky dané sociálním původem. Děti vzdělaných rodičů dosahují dobrých výsledků, děti rodičů s nižším vzděláním, mají horší výsledky. Druhý velký problém je, že žáci nevycházejí dobře v mezinárodním srovnání. Je to důsledek toho, že u nás rovněž převládá frontální výuka, těžko se u nás zavádějí aktivizační metody. A možná ještě jedna věc, kterou nám začíná připomínat i Evropská unie, zaostáváme v digitální transformaci vzdělávání. Zjistili jsme, že máme některé školy bez základního digitálního vybavení. 

Eduzměna je výborný projekt a pro nás velmi inspirativní. 

Kudy vede vaše cesta ke změně?
Něco se snažíme řešit změnou legislativy, začínáme s poměrně velkou reformou poradenského systému, abychom zlepšili podporu pro žáky, kteří ji potřebují. Měníme systém financování dalšího vzdělávání učitelů, abychom oslabili státní monopol Metodicko-pedagogického centra, které je třeba zkvalitnit. Chceme dát peníze na vzdělávání učitelů školám, aby si mohly nakupovat vzdělávání učitelů tam, kde jim to dává smysl. Také navyšujeme kapacitu mateřských školek, aby byly tam, kde je třeba a abychom do předškolní přípravy přitáhli i romské děti. Investujeme také do základního technologického vybavení škol. A pokud jde o ty měkké věci, připravujeme reformu kurikula, tedy nový státní vzdělávací program. Chystáme se také na spuštění regionálních center podpory pro učitele ve 40 regionech, soustředíme se hlavně na metodickou pomoc. Budou zde pracovat inovativní učitelé z regionu, kteří budou stále učiteli, ale částečně budou pracovat pro tato centra. Budou mít možnost se dále rozvíjet, aby mohli nové postupy odzkoušet ve svých školách, a následně je přenést na úroveň škol ve svých regionech.. 

Čím je pro vás Eduzměna inspirativní?
Asi budeme muset znovu přehodnotit, zda pomoc nezacílit na celou školu, ne jen na učitele. Zda by nebylo vhodné, abychom skutečně pracovali i s pedagogickými leadery. Eduzměna je výborný projekt a pro nás velmi inspirativní. Měl jsem dnes radost, protože jsem viděl, že jdeme podobnou cestou a máme podobné ideje. 

Je pravda, že ředitelé zanedbávají pedagogické vedení, protože jsou zavaleni jinou činností. Ale stále o tom uvažujeme tak, že ředitel by měl stíhat obojí. 

V Čechách řešíme problém obrovského administrativního zatížení ředitelů. Až 75 procent svého času se věnují fakturám, dotacím a podobně. To na Slovensku neřešíte?
Je zajímavé, že my to takhle vůbec nepojmenováváme. Ale velmi by se mi to líbilo. Je pravda, že ředitelé zanedbávají pedagogické vedení, protože jsou zavaleni jinou činností. Ale stále o tom uvažujeme tak, že ředitel by měl stíhat obojí. Metodické centrum připravuje velký program vzdělávání pro ředitele. Ale nejsem si úplně jistý, zda to povede k tomu, že se budou ředitelé věnovat více pedagogickému vedení. I u nás se mluví o tom, že bychom měli vytvořit něco jako střední článek, jak o tom uvažujete vy, ale na úrovni kraje, což by znamenalo více než 1000 škol na kraj. A to je trochu moc. Takže to je opravdu k úvaze, zda něco takového nezařadit na úroveň regionu. Možná to bude cesta. 

Podívejte se na video, jak na Slovensku vnímají roli učitele:

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.