Jak vypadal první rok Eduzměny

Stojíme na prahu nového školního roku. Ten předchozí byl silně poznamenán situací kolem koronaviru. Přinesla nám tato zkušenost něco pozitivního? Určitě ano. Někteří učitelé, kteří odmítali technologie, nyní pochopili, jak mohou být užitečné. Nebo třeba zkušenost rodičů, kteří nyní mají větší respekt vůči škole. Pro naši práci – uskutečnění systémové proměny vzdělávání, nám tak situace uplynulých měsíců připravila dobrou půdu.

Z mezinárodních zkušeností víme, že úspěšné reformy ve vzdělávání se tvoří ze středu. Ve středu totiž máme přehled o daném území, schopnost porovnávat a “vytahovat” zajímavé příklady, nejsme zavaleni každodenní prací ani příliš daleko od dění. A tohoto principu bychom se chtěli držet.

Eduzměna má za sebou první rok existence, během něj jsme vytvořili skvělý tým spolupracovníků – odborníků na nejrůznější témata ve vzdělávání, pracujeme na konkrétních krocích vedoucích k realizaci modelu regionální podpory školství, vybrali jsme Kutnohorsko jakožto region, ve kterém uskutečňujeme pětiletý pilotní projekt Eduzměny. A spolu s regionem tvoříme jeho konkrétní obsah. O prvním roce Eduzměny si můžete přečíst v naší první výroční zprávě.

Jaké jsme si stanovili cíle?

Středobodem našeho snažení jsou děti, u kterých usilujeme o to, aby se mohly učit naplno, s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti současnosti. V rámci naší pětileté pilotáže chceme především zlepšit vztah dětí k učení i škole, zvýšit jejich čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost a také zlepšit jejich kompetenci řešení problémů. Na úrovni škol nám pak jde především o zvyšování kvality všech škol v regionu. Více o našich cílech si můžete přečíst v kapitole „O co usilujeme“.

Jakými prioritami se zabýváme?

U projektu, jakým je Eduzměna, je důležité vytvořit síť odborníků, jejichž spolupráce má pozitivní systémový dopad. Nabyté znalosti a zkušenosti si nechceme nechávat pro sebe, chceme je rozšiřovat dál tak, aby z nich mohly čerpat i další organizace a školy. Pro efektivní zavádění systémových změn ve školství bohužel není dostatek financí, proto je naším cílem také vyhledávat a propojovat dárce. Tyto myšlenky jsme rozvedli v kapitole věnující se našim klíčovým prioritám.

Regionální podpora vzdělávání

Naším prvním projektem je tvorba modelu regionální podpory vzdělávání. Na jednom regionu velikosti ORP – obce s rozšířenou působností, chceme zjistit, co všechno se musí stát, aby se děti ve všech školách přiblížily naší vizi a zároveň se na všech školách zvýšila kvalita vzdělávání. Pro každé dítě by tak nejlepší školou byla ta nejbližší. Více se o projektu Eduzměny dočtete zde.

Teorie změny

V naší práci se soustředíme na tři nejdůležitější podmínky, které jsou podle nás zásadní pro to, aby se zlepšily studijní výsledky žáků i jejich vztah ke škole. Jsou to vztahy, podpora větší aktivity a zavádění reflexe učení a změn u všech aktérů vzdělávání. Více o naší Teorii změny si můžete přečíst zde.

Bez partnerů by to nešlo

Nadační fond Eduzměna má velké štěstí, že se může opřít a využívat know-how celé řady odborníků a odborných organizací. A také naplno užívat finanční a odborné podpory svých zakládajících nadací a dalších dárců, kteří se k nám v průběhu loňského roku přidali. Bez nich bychom takto významný projekt s celospolečenským dopadem realizovat nemohli. Patří jim velké díky. Více o našich dárcích a partnerech se dočtete zde.

Na závěr bychom velmi rádi poděkovali všem, bez kterých by projekt  Eduzměna ani naše první výroční zpráva nemohly vzniknout. Úsilí a energie, se kterými společně pracujeme na tomto ojedinělém projektu jsou ohromné a ženou nás kupředu.

Prosím, přijměte pozvání k četbě naší první výroční zprávy.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.