Učení hrou aneb jak využít kostičky LEGO® jako výukovou pomůcku

Stavebnici LEGO zná snad každý. Jak ale využít barevné kostičky nejenom ve volné hře, ale také jako pomůcku k rozvíjení nejrůznějších dovedností? Právě to měly možnost zjistit učitelky z mateřských škol na Kutnohorsku. Náš podporovatel LEGO Group pro ně uspořádal online seminář Učení hrou, kde jeho zástupkyně ukázaly techniky a metody, jak s dětmi ve školkách pracovat.

Na workshopu se vycházelo z myšlenky, že hra je důležitou součástí života nejen dětí, ale i dospělých. A že dělá zázraky a ani si toho nevšimneme. Když dětem připravíte hru, která pro ně zároveň představuje přiměřený úkol, mohou se mnohé naučit.

Účastnice workshopu ocenily hlavně konkrétní tipy a možnost inspirovat se. „Odnáším si skvělé praktické náměty, jak využít s dětmi LEGO kostičky nejen v rámci volných her, ale jako pomůcku k výuce,“ uvedla jedna z učitelek. Některé z těchto tipů jsme se rozhodli sdílet i touto formou. Pojďte se inspirovat.

Postav kachnu ve 45 vteřinách

Prvním úkolem bylo postavit kačenku z pouhých šesti kostiček LEGO® System. Bylo zajímavé sledovat, kolik různých variant se dá vymyslet.

Jaké dovednosti touto aktivitou rozvíjíme a upevňujeme? Procvičujeme soustředění, pozornost a představivost. Musíme zalovit v paměti a zamyslet se, jak vlastně kachna vypadá. Musíme vyřešit určitý problém: jak kachnu postavit, tedy jak ji symbolicky znázornit.  Procvičujeme také jemnou motoriku, což je hlavně u školkových dětí velmi užitečné. Zároveň pracujeme pod časovým tlakem, protože kachnu máme postavit v určitém limitu. A důležitý je také sociální aspekt, kdy sdílíme ve skupině, co kdo postavil, a poznáváme rozmanitost kolem nás.

Metodika Six Bricks

Metodika šesti kostek je praktickým nástrojem pro podporu učení. Je to jeden z nástrojů nadace LEGO Foundation pro učení hrou a využívá se po celém světě. Děti procvičují paměť, pohyb nebo tvořivost zábavnou formou prostřednictvím krátkých aktivit s kostičkami LEGO® DUPLO® v šesti různých barvách.

Fyziku učí jinak, s brčkem a modelínou

Související článek

Fyziku učí jinak, s brčkem a modelínou

Hra s pamětí

V této aktivitě procvičovali učitelé na workshopu svou paměť. Facilitátorka vybrala tři kostky (později šest kostek) a spojila je do věže, kterou na několik vteřin ukázala na kameru ostatním. Ti měli za úkol si zapamatovat barvy i jejich pořadí a následně postavit stejnou věž.

Každý může zadání řešit různým přístupem, a tím pádem využívat a posilovat jiné dovednosti. Tady jsou některé z otázek, nad kterými se při řešení můžeme zamyslet: Jakou pomůcku použijeme k zapamatování barev? Opakujeme si pořadí stále dokola? Využíváme pro zapamatování nějakou pomůcku nebo asociaci? Jak jinak si můžeme pořadí zapamatovat? Aktivitou (nejen) dětem pomáháme posilovat paměť, udržet pozornost, nenechat se rozptýlit a dokázat popsat následně svoji činnost. 

Hra Zády k sobě

Další možnou aktivitou, kdy využíváme koncept šesti kostek a rozvíjíme prostorovou představivost, je hra „Zády k sobě“. Ve dvojicích si stoupneme zády k sobě a pracujeme s několika (maximálně šesti) různě barevnými kostkami LEGO® DUPLO®. Jeden z nás vytvoří vlastní model a pak popisuje druhému, jak postavit to samé. Dvojice si poté porovnají své modely a proberou, jak se jim dařilo. Následně se role vymění a aktivita se opakuje. Obměnou k této hře je i varianta, kdy se můžeme doptávat na to, co nám není jasné. A můžeme ji také hrát v týmech.

Podobných her využívajících šest barevných kostiček LEGO® DUPLO® je celá řada. Pokud se chcete dozvědět víc o metodice Six Bricks, připojte se ke skupině na FB (www.facebook.com – Six Bricks Community) nebo navštivte webové stránky nadace LEGO Foundation (www.LEGOfoundation.com), kde najdete další aktivity, videa i příběh o tom, jak to všechno začalo.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.