Inspirace z letní školy

Námětem letní školy Eduzměny byla individualizace ve výuce, učitelé se zabývali možnostmi, jak vyučování přizpůsobit dětem s různými potřebami i typy osobností. Co konkrétně chtějí její účastníci zkusit ve své škole?

Iva Michalová, ZŠ Uhlířské Janovice
Učím v přípravce, kde mám děti, které neumějí číst. Na letní škole mi došlo, že většina zadání, která ode mě dostávají, je sluchová. Přitom má většina z nich se sluchem či s logopedií problémy. Celý rok jsme poměrně hodně bojovali s tím, že často nechápou naše zadání, hledali jsme neustále nějaké pomůcky typu „Standa shrnovač“ a „Týnka tazatelka“. Až tady mi došlo, že by nám mohlo pomoct zadávání úkolů za pomoci nějakých jasně daných vizuálních symbolů, nějakých piktogramů, aby to zadání proběhlo nejen sluchem, ale i vizuálně.

Pavla Berková, ředitelka Mateřské školy Kutná Hora
Rámcově jsem se seznámila s určitými programy, jako je Začít spolu nebo Dobrý začátek, o kterých jsem předtím věděla opravdu málo. Předali jsme si s lektory kontakty, protože mě to nadchlo a potřebovala bych do toho zapojit více svých pedagogů. Dává mi smysl nabídnout dětem větší rozptyl aktivit podle toho, na co mají nadání. Myslím, že v našich školkách se částečně něco jako Začít spolu děje, jen to tak nemáme nazvané. Ale proškolit se v tom a vtáhnout do toho pedagogy by mi přišlo přínosné.

Jana Bartošová, ZŠ Hovorčovice
Zvažuji, jak změnit moje přípravy, jak si k evokaci, učení, zpětné vazbě a reflexi přidat i kousek zohlednění učících typů. Člověk si tu uvědomil, jakým typem je on sám, a že má zároveň ve třídě i děti, kterým vyhovuje jiný styl učení. Často to dělám intuitivně, ale teď mám pocit, že zařazovat aktivity zaměřené na konkrétní typy učení se je potřeba dělat vědomě, u každé přípravy si říct, že to mám a proč.

Získali jsme tu ujištění, že něco z toho už děláme, ale nevěděli jsme, že to má až takový smysl, že je to tak důležité.

Barbora Syřinková, MŠ Malín, U skřítků
Určitě bych se chtěla podívat na ta centra aktivit, máme třídu opravdu rovnou, bez koutků. Byla by to změna, bylo by to přehlednější. Zkusíme to. A hodně se mi líbila portfolia Báry Křivohlavé.

Pavla Marková, MŠ Záboří nad Labem
Chci označit skříňky nebo krabice na hračky obrázky, aby bylo na první pohled jasné, co do nich patří. Tak, aby ten styl značení věcí v jedné polici byl jednotný. Protože je pravda, že u nás ve školce toho mají v té malé třídě hrozně moc a malým dětem pak často trvá opravdu dlouho, než najdou to, co hledaly.

Jak dětem usnadnit učení?

Související článek

Jak dětem usnadnit učení?

Ludmila Hrušková, ZŠ Církvice
My jsme si udělali plán pro náš pedagogický tým, individualizaci ve výuce zavedeme jako téma, kterému se budeme v tomto školním roce věnovat. Nejprve si o ní něco řekneme obecně, jak ji třeba každý z nás aplikujeme. Pak bychom se chtěli vzdělávat společně, sdílet mezi sebou další publikace, odkazy, pročítat a diskutovat je společně v rámci týmu. Na základě toho bychom pak třeba rádi natočili nějaká svoje videa. Chceme prvky individualizace hledat i při vzájemných návštěvách v hodinách. Měli jsme to v plánu ještě před letní školou, ale tady jsme si zpřesnili ten směr. Získali jsme tu ujištění, že něco z toho už děláme, ale nevěděli jsme, že to má až takový smysl, že je to tak důležité.

Jitka Rozová, ZŠ Hovorčovice
Do výuky lze z letní školy využít úplně všechno, doporučení praktických činností na ní bylo prakticky součástí každé aktivity. Já osobně teď hodně nasávám učící typy, Howarda Gardnera i MBTI. Mám pocit, že já jsem hodně verbální typ a že mám tendenci zanedbávat při zadávání práce vizualizace, pro mě je nejjednodušší ty věci říct. Na letní škole Eduzměny jsem ale došla k tomu, že bych se na to opravdu měla zaměřit a daleko víc si dát práci s tím, že třída bude obsahovat víc vizuálních, jasných pomůcek. Zároveň jsem se utvrdila v důležitosti přípravy výuky tak, aby byla skutečně co nejrozmanitější. Že když se skutečně potká třeba dramatizace s výrobou plakátů, se zpíváním a zároveň nějakými prezentacemi, tak, aby si tam každý typ žáka něco našel, tak se to vždycky vyplatí. 

Miroslava Masařová, MŠ Kampanova Hradec Králové
U nás ve školce se snažíme používat některé principy Začít spolu, ale tady jsem si uvědomila, že bych ráda ještě zapracovala na těch centrech aktivit. Načerpala jsem tu inspiraci, jak tu vzdělávací nabídku ještě víc posunout, ať už co se prostorového uspořádání týče, nebo jejich vybavení. Například teď vybavujeme dílnu, takže tam bych chtěla začít.

Zohlednit, že každý typ osobnosti potřebuje něco jiného, je podle mě to nejzákladnější, co se ve výuce dá udělat. A člověk to nevyužije jen ve škole, ale i v mezilidských vztazích, mimo školství.

Milan Duspiva, ZUŠ Choceň
Mám pocit, že pro hudebkáře je pedagogických seminářů naprosté minimum. Tady se samozřejmě neprobíralo, jak učit hrát na nástroj, ale principy individualizace se hodí i mně, do své výuky se je posledních několik let snažím začleňovat. Nějaké teorie typů mám za sebou, byl jsem například na několika seminářích intuitivní pedagogiky. Třeba MBTI a Gardner pro mě byli ale novinka.

Věra Krulišová, ZŠ Kamenná stezka
Když si uvědomíme, jaký typ osobnosti sami jsme, hodně nám to pomůže, aby dění ve škole bylo podle našich představ i představ ostatních. Zohlednit, že každý typ osobnosti potřebuje něco jiného, je podle mě to nejzákladnější, co se ve výuce dá udělat. A člověk to nevyužije jen ve škole, ale i v mezilidských vztazích, mimo školství.