Regionální průvodci škol se na Kutnohorsku osvědčili, jejich práce pomáhá ředitelům i učitelům, ukázala studie

Zavedení regionálních průvodců škol na Kutnohorsku se osvědčilo a prokazatelně pomáhá ředitelům i učitelům v jejich práci. Vyplývá to ze studie, kterou po dvou letech testování této nové role ve školách ve vybraném regionu sestavil na základě sesbíraných dat Nadační fond Eduzměna. Do projektu Eduzměny se zapojilo 57 z 59 škol na Kutnohorsku, polovina z nich si už díky spolupráci s průvodcem sestavila vlastní rozvojový plán. Ten má pomoci vytyčit cestu k tomu, aby se ve školách dařilo lépe učit, zaujmout děti, motivovat učitele a navazovat intenzivnější spolupráci s kolegy.

Průvodci díky svým předchozím zkušenostem fungují ve školách jako externí odborní poradci a mentoři. Pravidelně se scházejí s řediteli a ředitelkami a nabízejí podporu a pomoc v konkrétních oblastech, které si stanoví sama škola. Může jít například o asistenci při řešení nejrůznějších komplikací v chodu školy, podání pomocné ruky v administrativních záležitostech, rady ohledně dalšího vzdělávání pedagogů, návrhy na spolupráci nebo nabídky programů pro děti. Průvodci také školy motivují k rozvoji a zkoušení nových přístupů, zároveň jim usnadňují cestu ke změně, pokud se pro ni rozhodnou.

 

 

„Třetí školní rok na Kutnohorsku sledujeme a vyhodnocujeme působení týmu regionálních průvodců ... a za tu dobu se můžeme opřít o množství kvalitativních dat, která ukazují, že tento nástroj je velmi funkční a pomáhá posouvat jednotlivé školy dopředu,“ říká jedna z autorek studie Lucie Soukeníková.

 

Role průvodce není objevem Eduzměny, v jejím projektu se ale v Česku poprvé vyzkoušelo, jaký efekt má práce průvodců při dlouhodobém a plošném nasazení ve školách v jednom konkrétním regionu. Na Kutnohorsku aktuálně působí tým devíti průvodců, nadační fond Eduzměna plánuje na jeho působení do roku 2025 vydat celkem 16 milionů korun.

Sami průvodci na Kutnohorsku vidí velký přínos své práce v tom, že ukazují školám možnosti spolupráce, vzájemné inspirace a sdílení know-how. „Průvodce je důvěrník, nejvíce vedení školy, a pak i učitelů a dětí,“ popisuje svou roli jeden z týmu průvodců Jindřich Monček. „Jsem (jako průvodkyně) takový laskavý pozorovatel, spojka a aktivní propojka. Nejdůležitější v tom podle mě je, že na to (ve školách) nejsou sami. Že tam s nimi jsem,“ doplňuje jeho kolegyně Eliška Pácaltová.

Presskit pro média ke stažení: Infografika, Abstrakt studie Regionální průvodci škol, Rozhovory

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.