Pozice ředitelů škol jsou v České republice neatraktivní

Bez dobrých lídrů škol se však naše školství nepohne.

Pozice ředitele školy je klíčová pro její rozvoj. Dle zjištění právě ředitel má velký vliv na konečné výsledky žáků. V nejlepších systémech se podle studie McKinsey (2010) o místo ředitele uchází alespoň dvakrát tolik kandidátů, než je volných míst. Což vede k možnosti výběru a nalezení těch nejlepších. V České republice ve školním roce 2017/18 se na 1.638 konkurzů příhlásilo 3.445 uchazečů, ale z toho na 39 % konkurzů se hlásil pouze jeden uchazeč. Pozice ředitelů jsou v České republice neatraktivní a nepřitahují lidi, které by vzdělávací systém potřeboval.

Přinášíme pátou část studie Analýza výzev českého vzdělávání věnující se tentokrát ředitelům. Jedním ze zjištění je že v ČR je abnormálně vysokých počet základních a středních škol vzhledem k počtu obyvatel. Z toho plyne relativně vysoká míra fragmentace a vysoká poptávka po pozicích ředitele. To v souvislosti s decentralizací vzdělávací politiky vyžaduje zároveň vysoké nároky na ředitele, které se netýkají pouze pedagogického vedení, ale také provozní agendy. Průměrné počty uchazečů, kteří se konkurzních řízení v ČR ve školním roce 2017/2018 účastnili, nasvědčují, že zájem pedagogické veřejnosti o pracovní místa ředitelů postupně klesá. Hlavním důvodem je zvyšující se náročnost výkonu této pracovní pozice. V průměru pouze 1 uchazeč se přihlásil do konkurzního řízení v 39 % případů, dva uchazeči se přihlásili ve 25 % konkurzů, tři uchazeči pak v 15 % konkurzů.

Ředitelka: Musíme vědět, kdo jsme, abychom pomohli rozvíjet učitele

Související článek

Ředitelka: Musíme vědět, kdo jsme, abychom pomohli rozvíjet učitele

Z rozhovorů, které analytici studie vedli, vyplývá, že ředitelé mají pocit, že procesní požadavky a pravidla (předpisy, bezpečnost apod.) jsou často nadbytečné, a to i ve srovnání se situací v zahraničí (včetně západní Evropy). Česká republika je dle názoru ředitelů specifická tím, že klade nadměrné nároky na investice do fyzické infrastruktury, které nejsou často potřebné a odůvodněné. Problémem je pro ředitele také finanční plánování. K nestálosti finančního plánování přispívá financování přes dotace a projektové žádosti, které navíc ředitele časově zatěžuje

“Naší činností se snažíme strategicky přispívat k tomu, aby se všechny děti v České republice učily naplno a s radostí. Studie Eduzměny ukazuje, že pokud se ředitelé kvalitně věnují vzdělávání a profesnímu rozvoji učitelů, plánování a hodnocení výuky, má to výrazný pozitivní efekt na motivaci učitelů a v důsledku se promítá do výsledků žáků. Proto stojí za to investovat do oblasti pedagogického leadershipu ředitelů.” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, jedné ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna.

Naší ambicí je využít zkušeností například ředitelské sítě Trvalá obnova škol nebo programu Akademie, či sdružení JOB - spolek pro inovace nebo Aisis, kteří se věnují rozvoji ředitelů již řadu let.

Infografiku si můžete prohlídnout zde. Část studie věnující se ředitelům najdete zde.

Krátký souhrn komentující část studie zaměřenou na ředitele ke stažení zde.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.