Jaký bude rok 2024 v Eduzměně?

Je tady nový rok a s ním i rekapitulace roku předchozího a představení plánů pro rok začínající.

Mám radost, že se Eduzměně v roce 2023 podařila spousta věcí. Ředitelé škol na Kutnohorsku oceňují čím dál více práci průvodců a společně posouvají plánování a učení na školách. Už polovina škol se vzájemně navštěvuje nebo vytváří společné projekty. V rámci minigrantů a programu Řešíme společnou výzvu proběhla řada krásných akcí. Náš model proměny vzdělávání se postupně vyvíjí i díky výcviku čtyř nových regionů, se kterými jsme začali v uplynulém roce spolupracovat.

Začal fungovat Výbor partnerství a i díky němu se podařilo získat první financování služeb týmů duševního zdraví z veřejných rozpočtů obcí na letošní rok. A to je velmi podstatný mezník k udržitelnosti samotného modelu. Dařilo se také na poli fundraisingu, kde nám přibyli čtyři noví dárci. Děkujeme, že pomáháte měnit, jak se u nás učí!

Rok 2024 bude významný hlavně tím, že vstoupíme do posledního školního roku, který nás v rámci pilotáže na Kutnohorsku čeká. Pro nás to především znamená vše klíčové dotáhnout a začít popisovat naše zkušenosti, abychom je mohli dále předávat. Budeme se učit v nových regionech upravovat model tak, aby odpovídal místním podmínkám a zpětně jsme dokázali vyhodnotit, které části jsou klíčové.

Nově chceme vyzkoušet spolupráci s celým Plzeňským krajem, abychom získali zkušenost s podporou školám v širším území v provazbě na jednotlivé ORP. Zároveň budeme školit skupinu průvodců a koordinátorů jak v pilotním regionu, tak i v dalších regionech, s cílem vybudovat více kapacit na jednotlivých územích. A v neposlední řadě musíme donastavit financování včetně soukromých dárců a jednotlivců tak, aby byl model dlouhodobě funkční a udržitelný.

Děkuji všem, kteří na pouti Eduzměny byli a jsou! Je to hodně napínavé a věřím, že se nám pod rukama rýsuje zajímavý kus skládačky zlepšení regionálního školství.

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.