Jak dál s šířením Eduzměny?

Na konci listopadu jsme se letos naposledy setkali se zástupci tzv. pilotu 2.0, který Eduzměna připravila pro čtyři spolupracující regiony: Českobudějovicko, Přešticko-Blovicko, Turnovsko a Šumpersko-Zábřežsko. Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak naše zkušenosti z tříletého působení na Kutnohorsku aplikovat u nich v regionu. A naše spolupráce zdaleka nekončí.

Účastníci teď mohou do konce pololetí podat návrh na projekt, který cílí na zkvalitnění vzdělávání a který je inspiroval právě na Kutnohorsku. Podmínkou je, že jej musí realizovat systémově a musí zajistit jeho budoucí udržitelnost. Od Eduzměny mají možnost na svůj plán získat až 400 tisíc korun.

Zároveň pro tyto regiony chystáme v roce 2024 výcvik průvodců Eduzměny. Právě ti jsou klíčem ke spolupráci s jednotlivými školami. Docházejí přímo do škol, jsou v kontaktu s vedením, učiteli, dětmi i rodiči, motivují je k vykročení z komfortní zóny a pomáhají v rozvoji. Máme radost, že všechny regiony pilotu 2.0 už vytvářejí nebo hledají své vlastní týmy průvodců. 

A jak náš roční výcvik pro spolupracující regiony vypadal?

Rozdělili jsme jej do čtyř částí podle zaměření: 

  • Základní principy: práce s vizí, kulturou školy, budování učící se organizace
  • Škola a region jako systémy
  • Model regionální podpory vzdělávání
  • Centrum podpory vzdělávání jako nositel modelu

Program zahrnoval zážitková vzdělávací setkání, stáže na Kutnohorsku i odbornou podporu a byl založený především na vzájemném sdílení zkušeností. Jak popsala jedna z účastnic: „Je to o síťování, navázání kontaktu a sdílení myšlenek, nasávání dobré atmosféry a chuti dělat něco ve vzdělávání a školství jinak, zajímavě, hravě.“

Pilot 2.0 startuje – první setkání v Paběnicích

Související článek

Pilot 2.0 startuje – první setkání v Paběnicích

Během závěrečného setkání se kolegové z regionů měli možnost seznámit s fungováním a postupným nastavováním služeb Centra podpory vzdělávání, které cílí na rozvoj škol v území a nabízí podporu všem, kterých se vzdělávání týká. Aby si komplexnost jeho služeb dokázali představit, připravili jsme pro ně speciální simulační hru. V ní si vyzkoušeli situace, které na Kutnohorsku řešíme, a díky tomu pochopili, jak náročnou koordinaci tato práce vyžaduje.

Vždy jsme přizvali zástupce z řad našich odborných partnerů a kolegy z kutnohorského týmu Eduzměny, abychom co nejvěrněji přenesli zkušenosti z terénu. Každý tým je jiný a přináší jiné pohledy, což nám dává jedinečnou příležitost vidět a zkoušet přenos poznatků z různých perspektiv. Ke třem zapojeným týmům se v průběhu výcviku připojili také regionální zástupci Národního pedagogického institutu. „Máme radost, že se nám povedlo propojit různé aktéry, a věříme, že jejich spolupráce bude pokračovat,“ hodnotí Monika Hrochová, která má v nadačním fondu projekt na starosti. 

Účastníci nám zároveň poskytli zpětnou vazbu na výcvik, která bude zapracována do celého konceptu. Ten plánujeme nabízet po roce 2025 dalším regionům. A na závěr myšlenka jedné z kolegyň z regionů, kterou si z pilotu 2.0 odnáší: „Dobrou školu je možné a vhodné tvořit odspodu: pracovat s učiteli, rodiči, dětmi, s vedením školy, zapojit zřizovatele. Neradit, nehodnotit, ale naslouchat a pomáhat, to je cesta.“

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.