Eduzměna v roce 2022

Jaký byl rok 2022 v Eduzměně? Nesl se především ve znamení prohlubování vztahů a spolupráce se školami, růstu jejich důvěry i zájmu o naše programy. Byl totiž prvním rokem, kdy jsme mohli ve školách na Kutnohorsku bez omezení fungovat a nabízet více aktivit dětem i rodičům. Představujeme vám výroční zprávu za rok 2022, kde najdete shrnutí toho nejdůležitějšího.

Rok 2022 v číslech
Už tři roky usilujeme o systémovou změnu vzdělávání v Česku. V rámci pilotního projektu na  Kutnohorsku hledáme cesty, jak školy v regionu dál rozvíjet. Zapojeno je jich aktuálně 57 z 59. A to zejména prostřednictvím tzv. průvodců, devítičlenného týmu expertů se zkušenostmi s prací učitele či ředitele. 

Eduzměna v poločase
Pilotní projekt na Kutnohorsku dospěl v roce 2022 do poloviny. Proto jsme na podzim uspořádali konferenci Eduzměna v poločase, kde jsme nabídli náš pohled na to, jak dělat změnu a inspirovat se navzájem. Už bylo co vyhodnocovat a zároveň nastal čas si říct, kam dál. Zúčastnily se dvě stovky pracovníků MAP pro vzdělávání, učitelů, ředitelů škol i dárců nadačního fondu.

Zvedáme hlas dětí
Aktivní děti, které přebírají odpovědnost za své učení a umí se samostatně rozhodovat. Dospělí, kteří jim více naslouchají a důvěřují jim. To je jedním z hlavních cílů Eduzměny. Více než třetina dětí na Kutnohorsku se už do některého z našich programů přímo zapojila, nebo na ně Eduzměna měla vliv skrze jejich učitele.

Eduzměna v roce 2021

Související článek

Eduzměna v roce 2021

Eduzměna se rozšiřuje
Rok 2022 zároveň přinesl i první kroky k rozšiřování Eduzměny do dalších regionů mimo Kutnohorsko. Odstartovali jsme novou etapu, které říkáme Pilot 2.0. V závěru roku jsme spustili výzvu pro čtyři regiony, které prochází zážitkovým výcvikem, stážemi a supervizí, s cílem inspirovat se a zvýšit kvalitu vzdělávání ve svém regionu. Vybráno bylo Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko.

Koordinace dárců v oblasti vzdělávání ukrajinských uprchlíků
Zcela novou oblast spolupráce s dárcovskou komunitou přinesla krize na Ukrajině. Eduzměna začala pomáhat s koordinací aktivit dárců působících v oblasti vzdělávání. Zapojené nadace propojujeme v konkrétních oblastech, vytipováváme bílá místa a hledáme, jak problémy řešit systematicky. Výsledkem našich aktivit je například i unikátní projekt Darujeme kroužky dětem. Ten pomáhá českým i ukrajinským rodičům, kteří si nemohou finančně dovolit své děti zapojit do kroužků a volnočasových aktivit. Umožňuje jim získat podporu až ve výši 2 000 Kč ve formě voucheru. Několik tisíc dětí tak získá možnost smysluplně trávit volný čas, něco nového se naučit a najít si kamarády.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.