Eduzměna v poločase

Konference o vzdělávání a o změnách, které na Kutnohorsko přinesla Eduzměna. 

Na konferenci představíme náš pilotní projekt realizovaný od roku 2020 na Kutnohorsku, který je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání na všech školách v regionu. Jsme právě v jeho polovině a rádi bychom Vás seznámili s našimi zkušenostmi, úspěchy, slepými uličkami i novými poznatky.

KDY: 25. října 2022, 9.00 - 16.30 hod
KDE: Centrum současného umění DOX, Praha 7
VSTUPNÉ: 300 Kč
OBČERSTVENÍ: včetně oběda zdarma v místě konání konference

 

MÁTE ZÁJEM? 

Zde se můžete přihlásit, zvolit si dva z připravených workshopů a vybrat si z obědového menu. 

 

PROGRAM

dopoledne

8:00 - 9:00 Registrace  
9:00 - 9:30 O Eduzměně

Co je Eduzměna a co nového do vzdělávání přináší? Proč jsme naši práci založili na podpoře 3 hlavních principů - aktivním přístupu, dobrých vztazích a umění reflexe, a jak s nimi v regionu pracujeme?

9:30 - 10:00 Jak zapojit region do změny vzdělávání

Co se za 2,5 roku odehrálo v pilotním projektu Eduzměny na Kutnohorsku? Jaké byly nejdůležitější milníky, co se nám povedlo a co méně? Kdo se podílí na probíhajících změnách v regionu? Co je to regionální partnerství a proč je důležité?

10:00 - 10:30 Eduzměna ve školách Jaké inspirativní přístupy při práci se školami nabízíme? Jaké máme zkušenosti s projekty zaměřenými na schopnosti dětí řešit problémy? Co jsou minigranty a jak se osvědčily? Co otevírá cestu do škol? Klíčová role průvodce - jak provázet školy rozvojem a budovat vzájemnou důvěru?
10:30 - 10:45 Krátká přestavka  
10:45 - 11:15 Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko (CPV) Co je to CPV, proč ho zakládáme, jak bude vypadat? Jak pomáhá a bude pomáhat školám, učitelům, ředitelům, rodičům či zřizovatelům?
11:15 - 11:45 Evaluace jako užitečný nástroj pro realizaci změny Proč vyhodnocujeme? Jaké jsou hlavní cíle evaluace? Co jsme se v Eduzměně díky evaluaci naučili? Jaký je rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním vyhodnocováním projektu?
11:45 - 12:15 Závěr dopoledního programu  
12:15 - 13:15 Přestávka na oběd  

odpolední
workshopy

Připraveny jsou čtyři hodinové workshopy, které se po přestávce zopakují. V odpolední části tedy bude možné postupně navštívit dvě vybraná témata, přihlásit se lze v rámci registrace na konferenci.

 

A. JAK MAPOVAT REGION A ZJISTIT JEHO SKUTEČNÉ POTŘEBY?
Co je to potřeba regionu? Jak zjistit, jaké jsou nejvýznamnější potřeby škol a aktérů vstupujících do vzdělávacího procesu? Jak se k nim pomocí mapování dostat? Co všechno jsme na Kutnohorsku mapovali a co se se zjištěnými potřebami děje dál?

B. JAK PODPOŘIT ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ
Jak se daří zapojovat žáky do rozhodování nejen o jejich vzdělávání v pilotním projektu v Kutnohorsku? Na workshopu si vyzkoušíme a prodiskutujeme nástroje a dobrou praxi, které používáme k podpoře participace žáků ve formálním a neformálním vzdělávání.

C. STAVEBNÍ KAMENY (EDU)ZMĚNY
Které principy Eduzměny jsme identifikovali jako klíčové v poločase pilotáže na Kutnohorsku? Jak byste chtěli, aby vypadala (Edu)změna ve Vašem regionu? A jak to celé souvisí s formativním přístupem ve vzdělávání? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat společně na interaktivním workshopu.

D. JAK DO ZMĚNY ZAPOJIT LIDI A BUDOVAT KOMUNITU
Jakou roli ve vztahu ke vzdělávání zastávám já a jaké jsou mé možnosti? Jak se začít dívat jinak na stávající spolupráce a případné spojence.  Kde hledat aktivní lidi, třeba i budoucí lídry?

13:15 - 14:15 Workshopy A, B, C, D, 1. část  
14:15 - 14:30 Krátká přestávka  
14:30 - 15:30 Workshopy A, B, C, D, 2. část  
15:30 - 15:45 Krátká přestávka  
15:45 - 16:15 Společné ohlédnutí za konferencí  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Konference Eduzměna v poločase by se nemohla uskutečnit bez našich dárců.

A že nerozumíte některým našim pojmům? Napište nám na konference@eduzmena.cz, a na základě vašich podnětů vytvoříme slovníček Eduzměny, který budou mít návštěvníci konference k dispozici.

 

 

Naši partneři: