Eduzměna v poločase

Konference o vzdělávání a o změnách, které na Kutnohorsko přinesla Eduzměna. 

Na konferenci představíme náš pilotní projekt realizovaný od roku 2020 na Kutnohorsku, který je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání na všech školách v regionu. Jsme právě v jeho polovině a rádi bychom Vás seznámili s našimi zkušenostmi, úspěchy, slepými uličkami i novými poznatky.

KDY: 25. října 2022, 9.00 - 16.30 hod
KDE: Centrum současného umění DOX, Praha 7
VSTUPNÉ: 300 Kč
OBČERSTVENÍ: včetně oběda zdarma v místě konání konference

 

PROGRAM

dopoledne

8:00 - 9:00 Registrace  
9:00 - 9:30 O Eduzměně

Co je Eduzměna a co nového do vzdělávání přináší? Jaký je vývoj modelu a teorie změny?

9:30 - 10:00 Eduzměna na úrovni regionu

Co se za 2,5 roku odehrálo v pilotním projektu Eduzměny na Kutnohorsku? Jaké byly nejdůležitější milníky, co se povedlo, co se povedlo méně a co se nepovedlo vůbec? Kdo se podílí na probíhajících změnách v regionu? Co je to regionální partnerství a proč je důležité?

10:00 - 10:30 Eduzměna ve školách Jaké inspirativní přístupy při práci se školami Eduzměna nabízí? Jaké máme zkušenosti s projekty zaměřenými na schopnosti dětí řešit problémy? Co jsou minigranty a jak se osvědčily? Jak vypadá spolupráce průvodce se školami na konkrétním příkladu? A jaké posuny přinesly tyto aktivity v oblasti vztahů, aktivity a reflektivity?
10:30 - 11:00 Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko (CPV) Co je to CPV, proč ho zakládáme, jak bude vypadat? Jak pomáhá a bude pomáhat školám, učitelům, ředitelům, rodičům či zřizovatelům? Jak zajistit jeho udržitelné financování? A co by to bylo za konferenci bez panelové diskuze?
11:00 - 11:30 Evaluace a její využití pro průběžné učení  Proč vyhodnocujeme? Jaké jsou hlavní cíle evaluace? Co jsme se v Eduzměně díky evaluaci naučili? Jaký je rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním vyhodnocováním projektu? Jak vypadá evaluace konkrétní aktivity?
11:30 - 12:00 Závěr dopoledního programu  
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd  

odpolední
workshopy

Připraveny jsou čtyři hodinové workshopy, které se po přestávce zopakují. V odpolední části tedy bude možné postupně navštívit dvě vybraná témata (postup registrace na workshopy bude ještě upřesněn).

 

A. WORKSHOP MAPOVÁNÍ / ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB REGIONU
Co je to potřeba regionu? Jak zjistit, jaké jsou nejvýznamnější potřeby škol a aktérů vstupujících do vzdělávacího procesu? Jak se k nim pomocí mapování dostat? Co všechno jsme na Kutnohorsku mapovali a co se se zjištěnými potřebami děje dál?

B. WORKSHOP PODPORA ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ
Jak se daří zapojovat žáky do rozhodování nejen o jejich vzdělávání v pilotním projektu v Kutnohorsku? Na workshopu si vyzkoušíme a prodiskutujeme nástroje a dobrou praxi, které používáme k podpoře participace žáků ve formálním a neformálním vzdělávání.

C. WORKSHOP STAVEBNÍ KAMENY (NAŠÍ I VAŠÍ) EDUZMĚNY
Které principy Eduzměny jsme identifikovali jako klíčové v poločase pilotáže na Kutnohorsku? Jak byste chtěli, aby vypadala (Edu)změna ve Vašem regionu? A jak to celé souvisí s formativním přístupem ve vzdělávání? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat společně na interaktivním workshopu.

D. WORKSHOP ZAPOJENÍ KOMUNIT
Jakou roli ve vztahu ke vzdělávání zastávám já a jaké jsou mé možnosti? Jak se začít dívat jinak na stávající spolupráce a případné spojence.  Kde hledat aktivní lidi, třeba i budoucí lídry?

13:00 - 14:00 Workshopy A, B, C, D, 1. část  
14:00 - 14:30 Přestávka  
14:30 - 15:30 Workshopy A, B, C, D, 2. část  
15:30 - 15:45 Krátká přestávka  
15:45 - 16:15 Společná reflexe  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

 

Konference Eduzměna v poločase by se nemohla uskutečnit bez našich dárců.

Máte-li zájem se konference účastnit, napište nám na konference@eduzmena.cz. A že nerozumíte některým našim pojmům? Napište nám, a na základě vašich podnětů vytvoříme slovníček Eduzměny, který budou mít návštěvníci konference k dispozici.

 

Naši partneři: