Učiva může být až o půlku méně. Už za tři roky

„Už to zkrátka není o tom, že napíšu něco na tabuli a další hodinu z toho žáka vyzkouším,“ říká v rozhovoru pro Eduzměnu ředitel kanceláře ministra školství Jaromír Beran. A dodává: „Redukce učiva musí být výrazná.“ Podle něj se osnovy systémově ztenčí od roku 2023. 

Jaké příležitosti vidíte po koronakrizi?

Určitě je to proměna obsahu vzdělávání. Učitelé byli konfrontováni s tím, že musejí změnit své pedagogické metody a zamýšlet se nad tím, jakou látku mohou online s žáky probírat a jakou ne. A jak nám vyplývá z reflexe Asociace ředitelů základních škol, ukázalo se, že řada probírané látky, je zbytná. To znamená, že by se dala probírat jinou formou a soustředit se v rámci výuky jen na to, co je opravdu efektivní.

Na to, že je učiva příliš, upozorňuje řada odborníků dlouhodobě. Předpokládám, že to asi nebyla pro ministerstvo nová zpráva…

Nebyla. My jsme s tímto tématem už pracovali, když jsme připravovali Strategii vzdělávací politiky do roku 2030. Ale pokud se ptáte na reflexi současné situace, tak učitelé, ale ostatně i rodiče, si uvědomili objem učiva ve vztahu ke vzdělávacímu času, který mají k dispozici.

Vadí mi známkování. Jsou to jen čísla

Související článek

Vadí mi známkování. Jsou to jen čísla

Bude redukce učiva větší než jste se domnívali?

Neumím teď říct, jaké procento redukce je správné. Je zřejmé,  že musí být velmi výrazné, dokonce v expertním textu vzdělávací politiky se hovořilo o redukci až o padesát procent, což bylo symbolické vyjádření míry, kam až bychom mohli jít. A jedna věc je redukce rámcových vzdělávacích programů škol, a další, mnohem důležitější, je změna v uvažování učitelů. Můžete mít něco napsané na papíře, ale nakonec je to učitel, který se rozhoduje, podle čeho bude učit. Jsou učitelé, kteří pracují jen podle učebnice, od A po Z a nepřemýšlejí v kontextu toho, co se po žákovi vyžaduje v rámci vzdělávacích programů. A tady vidím příležitost v tom, co nám koronakrize nabídla. Protože i tito učitelé, a nemyslím to zle, že bych je nějak hanil, se museli zamyslet nad tím, proč učí tímto způsobem a co vlastně opravdu chtějí žáky naučit. Už to zkrátka není o tom, že napíšu něco na tabuli a další hodinu z toho žáka vyzkouším.

Kdy se reálně stane, že učiva bude méně a o kolik?

K proměně vzdělávání může na úrovni škol dojít už od září. Školy mohou přehodnotit své školní vzdělávací programy a hledat cesty, jak učit méně a efektivněji v rámci současných vzdělávacích programů. Na úrovni systému můžeme očekávat změny od roku 2023. Do té doby chce ministerstvo připravit inovované Rámcové vzdělávací programy a metodickou podporu. 

S proměnou vzdělávacího systému má pomoci školám i pilotní projekt Nadačního fondu Eduzměny, do kterého je nyní zapojeno 40 škol na Kutnohorsku. Jak vnímáte vaši spolupráci s Eduzměnou?

My jsme o přípravě projektu Eduzměny informováni od začátku a vše průběžně konzultujeme. Například jsme Eduzměně poskytli potřebná data. Eduzměnu teď čeká spoustu práce v terénu. Těšíme se na jejich první zkušenosti a výstupy. Doufám, že bude Eduzměna úspěšná, protože pak tuto dobrou praxi bude moci stát převzít. A naopak se poučit z chyb.

Martina Kopecká

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.