Jak na snižování rozdílů v úspěšnosti ve vzdělávání? Koordinovanou spoluprací všech aktérů

Snižování rozdílů v úspěšnosti ve vzdělávání vyžaduje koordinovanou spolupráci zřizovatelů, vedení škol, učitelů, rodičů a žáků. Ve školách s nejmenšími rozdíly věří tomu, že každý žák dosáhne svého vzdělávacího maxima – podporují tzv. školní kulturu vysokých očekávání . Ta totiž zvyšuje sebevědomí a motivaci žáků, což ve svém důsledku zlepšuje jejich vzdělávací výsledky, aspirace a chování. Tyto školy také dbají o kvalitní vztahy mezi učiteli a žáky, kde žáci vnímají své učitele jako někoho, kdo je podporuje, vnímá a pečuje o jejich potřeby a respektuje jejich kulturní nebo jazykové rozdíly.

Jedním z efektivních nástrojů, jak toho dosáhnout, je vzdělávání učitelů zaměřené na posilování kulturních kompetencí, které je základem pro zapojení rozmanitých kulturních a jazykových zkušeností do života třídy a školy. Vedení by také mělo ve škole cíleně budovat atmosféru, která respektuje kulturní rozdíly v žákovském kolektivu i učitelském sboru.

Ke snižování rozdílů významně přispívá i zapojení rodiny do vzdělávání žáků, které je také spojeno s jejich vyšším vzdělávacím úspěchem, vyšší docházkou, lepším chováním ve škole, úspěšnějším zakončením studia a vyšší mírou přijetí do vysokoškolského studia. Zapojení rodiny má pozitivní efekt, pokud je cíleně spojeno s učením a zaměřuje se na konkrétní dovednosti žáků. Školy by měly podporovat zapojení rodičů a budovat s nimi vztahy založené na vzájemné důvěře, spolupráci a respektu k odlišnostem.

Výtah ze studie od Hanover Research School Based Strategies in Narrowing the Achievement Gap (2017)

Přehledně zpracovanou infografiku s hlavními myšlenkami ze studie si můžete prohlédnout zde.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.