Eduzměna v roce 2020

Co se Eduzměně v uplynulém roce povedlo a kam jsme se posunuli? Kolik nás už snaha o změnu vzdělávání v Česku stála a kdo stojí za námi? Zveme Vás, abyste se s námi na to podívali podrobněji. Jak náš loňský rok vypadal najdete tady, ve Výroční zprávě za rok 2020.

Významné milníky

Začátkem loňského roku jsme vybrali Kutnohorsko jako region, ve kterém se následujících pět let budeme snažit změnit vzdělávání k lepšímu. Co všechno jsme pro to už udělali a jak naše úsilí pokračuje, si můžete přečíst ve výroční zprávě. Na časové ose najdete všechny významné události minulého roku.

Co nás obzvláště těší, je Memorandum o spolupráci s ministerstvem školství, Středočeským krajem a zástupci ORP – městem Kutná Hora a MAS Lípa pro venkov. V regionu tak za sebou máme partnery, kteří nám pomohou naši vizi naplnit.

Co se nám už podařilo

Projekt Eduzměna už má první výsledky: S ministerstvem školství spolupracujeme při budování středního článku podpory a brzy budeme spouštět Centrum regionální podpory, které bude chybějícím prostředníkem mezi školami a ministerstvem a pomůže jim nejen s papírováním. Podařilo se nám také dosáhnout vyšší podpory dárců a jejich většího zapojení – příkladem za všechny je zřízený krizový Fond pro Kutnohorsko, který mimo jiné pomohl jak školám s technologiemi pro distanční výuku (35 schválených žádostí), ale i konkrétním dětem.

Na Kutnohorsku se nám daří i další důležitá věc: vytvořit spolupracující jádro aktivních lidí, kteří nám pomáhají změny dál šířit. Už máme desítku spolupracujících škol, několik erudovaných učitelů a zapojují se i aktivní rodiče a zřizovatelé. Lidé z regionu se tak učí spolupracovat na společném „díle“ a přebírat si zodpovědnost za své území. Ředitelé základních, středních škol i mateřských školek se s podporou Eduzměny pravidelně setkávají a sdílejí své zkušenosti i postupy, které se jim osvědčily. Zároveň si pomáhají některé věci ujasnit a nebojí se ostatním svěřit s problémem, nebo říct, když se něco nepovedlo. Získali k sobě důvěru.

Vzájemné sdílení jsme zavedli i mezi sebou (týmem Eduzměny) a našimi odbornými partnery. Navzájem se od sebe učíme nové kompetence a společně tvoříme.

Co o nás řekli

Jaký byl náš první rok na Kutnohorsku?

Související článek

Jaký byl náš první rok na Kutnohorsku?

Co dalšího chystáme

I v roce 2021 v našem úsilí o změnu vzdělávání pokračujeme. Potřebujeme dál rozvíjet oblasti, které se nám na základě analýz, mapování a našich aktivit na Kutnohorsku ukazují jako klíčové. Chystáme programy pro rodiče a děti, pro školy i celý region. Nejbližší velkou událostí bude Edufest, který se odehraje v neděli 19. září v Kutné Hoře. Sledujte náš regionální web a Facebook, kde se brzy dozvíte další podrobnosti.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.