Eduzměna na Kutnohorsku: Poznáváme se online

Na Kutnohorsku působíme s projektem Eduzměny od konce ledna a od té doby jsme ušli velký kus cesty. I přesto, že nenadálá situace spojená s pandemií koronaviru zkřížila naše plány na osobní seznámení s klíčovými aktéry v regionu, rychle jsme se jí přizpůsobili.

Online setkávání ředitelů

Moc nás těší, že se podařilo nastavit pravidelná online setkávání ředitelů škol z Kutnohorska. Jednou za dva týdny spolu diskutují o tom, jaké záležitosti právě řeší, a také sdílí, co se u nich ve škole osvědčilo. V rámci bezpečného prostředí, které na těchto “schůzkách” panuje, se ředitelé nebojí přicházet s podněty a svěřovat se i s tím, co naopak v jejich škole nefunguje. Na svém posledním společném sdílení například řešili aktuální situaci návratu dětí do škol.

Školení pedagogů v online nástrojích

Na jednom z prvních online setkání ředitelů kutnohorských škol se ukázalo, že správné nastavení a efektivita online výuky je něco, s čím pedagogické týmy někdy bojují. Jeden z obsahových partnerů Eduzměny – tým Elixíru do škol, pro dva pedagogické sbory z regionu připravil školení, jak používat Google Classroom, aby dokázaly efektivně využívat možnosti, které tato technologie nabízí.

S rodiči na kus řeči

Našeho vůbec prvního online setkání se zúčastnilo 32 rodičů dětí ze škol v regionu. Zajímalo nás, jak s postupem času hodnotí dosavadní výuku na dálku a jak prožívají toto náročné období. Dozvěděli jsme se, že jsou celkově spokojeni s distanční výukou, ale jak se blíží konec školního roku, vyvstává i řada otázek. Třeba to, jak bude pokračovat vyučování po skončení úplného uzavření škol či jak děti doženou zameškané učivo. Při naslouchání jejich přáním i obavám jsme se jen utvrdili v přesvědčení, že pokud chceme posunout vzdělávací systém, je třeba zapojit všechny aktéry, včetně právě rodičů.

Pomáháme dětem, aby z výuky nevypadly

Mít doma vlastní počítač s internetovým připojením není samozřejmostí pro každou rodinu, natož dítě. Existuje početná skupina dětí ze znevýhodněného prostředí, ať to jsou ekonomicky slabší rodiny žijící ve vyloučených lokalitách, nebo děti rodičů samoživitelů či v pěstounské péči. Nechtěli jsme dopustit, aby tyto děti z výuky vypadly, a tak jsme ve spolupráci s platformou Učíme online a O2 zajistili desítky notebooků s připojením pro potřebné z Kutnohorska.

Fond pro Kutnohorsko mírní následky krize

Kromě toho, že ne každé dítě má doma potřebnou techniku k účasti na online výuce, tak ne každé dítě se může zapojit do vzdělávání na dálku – doma s ním nemá například kdo učivo procvičovat, případně dovysvětlit. Právě s tím pomáhá Fond pro Kutnohorsko, do kterého po jednom milionu korun vložily dvě z našich zakládajících nadací – Nadační fond Avast a Nadace České spořitelny. O příspěvky z něj mohou žádat školy, školky, základní umělecké školy, ale i dětské domovy, zřizovatelé, neziskové organizace a MAS Kutnohorsko. Vedle příspěvků na pořízení vybavení na online výuku z něj lze získat peníze na doučování, organizaci volnočasových vzdělávacích aktivit či na tlumočníky pro děti z rodin cizinců. Více o Fondu se dozvíte v záložce na našem webu.

Spolupráce s neziskovými a volnočasovými organizacemi

V rámci seznamování se s regionem jsme se potkali také se zástupci kutnohorských neziskových a volnočasových organizací. Představili jsme jim, jak je možné prostřednictvím Fondu pro Kutnohorsko v současné situaci pomoci. A diskutovali jsme i o naší budoucí spolupráci. První příležitostí je určitě Festival vzdělávání, který plánujeme uskutečnit v průběhu září a do nějž bychom rádi místní neziskové a volnočasové organizace zapojili, protože už nyní víme, že mají inspirativní nápady.

Věříme, že nyní, kdy se situace pomalu začíná uklidňovat, se budeme moci se zástupci z Kutnohorska – vedením škol, pedagogy, neziskovými organizacemi, zřizovateli i rodiči, potkávat i osobně a navázat na naše online diskuse z uplynulých týdnů. A Eduzměna se tak posune o krok dál!

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.