Fond pro Kuthonorsko

V Nadačním fondu Eduzměna chceme pomoci zachovat kontinuitu výuky pro všechny žáky na Kutnohorsku i v současné situaci související s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru. Proto jsme zřídili Fond pro Kutnohorsko, který má pomoci v řešení obtížné situace, do níž se zavedením domácí výuky dostali ze dne na den děti, jejich rodiče i školy. Prostředky fondu poslouží k podpoře aktivit v oblasti vzdělávání a školství a k řešení jejích následků.

V období od 9. dubna do 30. června 2020 rozdělíme mezi žadatele první 2 miliony Kč, které společně fondu darovaly dvě ze zakládajících nadací Eduzměny – Nadační fond Avast a Nadace České spořitelny. Chceme oslovit i další firmy z regionu Kutnohorska, aby do fondu přispěly a pomohly zmírnit dopady krize na vzdělávání dětí. Hlavním cílem bude podpořit online výuku včetně potřebného vybavení, IT a metodické podpory a zajistit, aby i ohrožené děti měly stejné možnosti vzdálené výuky jako jejich vrstevníci.

Komu je pomoc určena?

Prostředky z fondu mohou využít všichni, kdo se nyní ocitli v náročné situaci, ať už se jedná o děti, rodiče, učitele či vedení škol. Žádat o ně mohou prostřednictvím škol, zřizovatelů, neziskových organizací a dalších subjektů vyjmenovaných níže. Specifický důraz při přidělování finančních příspěvků chceme klást na děti, které jsou aktuální situací ve vzdělávání nejvíce ohroženy, jako například děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti v náhradní rodinné péči, děti rodičů samoživitelů, děti, které nemají z různých důvodů přístup k internetu či technickému vybavení a podobně, ale podpořeny mohou být i jakékoliv další aktivity, které pomohou řešit nastalou situaci.

Z prostředků fondu lze hradit například:

  • Vybavení pro všechny žáky, jako jsou notebooky, internetové připojení a následná instalace.
  • Podpora pravidelné komunikace mezi školami a rodinami zajištěním neomezených tarifů pro učitele nebo tlumočníků pro žáky – cizince.
  • Terénní podpora dětem, žákům a jejich rodinám při zajištění komunikace se školou, doučování, poskytování pomůcek nebo konzultací.

Podrobné informace o účelu poskytnutých prostředků a o tom, jak o pomoc požádat, naleznete v Mimořádné grantové výzvě Fondu pro Kutnohorsko.

Jak o příspěvek požádat?

O příspěvek mohou žádat právnické osoby, které působí na Kutnohorsku a spadají do některé z následujících kategorií:

  • Mateřské školy
  • Základní školy
  • Střední školy
  • Dětské domovy
  • Neziskové organizace (které působí v oblasti vzdělávání či pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami)
  • MAS Kutnohorsko
  • Zřizovatelé škol v ORP Kutná Hora

Žádosti do 50 000 Kč lze předkládat přímo, v případě požadavku vyšší částky je záměr třeba nejprve konzultovat s koordinátorem výzvy.

Koordinátor výzvy: Tomáš Lebedatomas.lebeda@eduzmenaregion.cz, +420 725 555 385 

Formulář pro podání žádosti o příspěvek prosím vyplňte zde.

Žádost musí být řádně vyplněna a splňovat všechny formální i obsahové náležitosti. Žádosti budou schvalovány postupně, jak budou předkládány. Žadatelé budou vyrozuměni o výsledku schvalovacího řízení nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání žádosti. Na poskytnutí příspěvku nevzniká právní nárok.

V případě schválení žádosti bude uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.

Průběžně zjišťujeme, co nyní nejvíc trápí děti, rodiče a školy. Proto vítáme dary od dalších firem, organizací a filantropů z Kutnohorska. Věříme, že společně dokážeme rychle a efektivně zmírnit dopady současné situace na učení místních dětí.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.