Analýza výzev českého vzdělávání

Publikujeme celou studii, kterou si nechal Nadační fond Eduzměna vytvořit pro zmapování aktuálního stavu vzdělávacího systému a jeho jednotlivých aktérů. Studii zpracovali nezávislí sociologové a analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák. Je založena na rešerši a dodatečné analýze již existujících studií a dlouhodobých mezinárodních šetření. Má podobu bodů, které ve stručnosti shrnují výsledky dílčích šetření. Celou studii najdete zde.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.