Známky, či slovní hodnocení – co našly kutnohorské děti na vysvědčení?

S končícím pololetím vyvstala ve školách otázka, jak přistupovat k hodnocení žáků na vysvědčení. Jak se dají hodnotit děti, které se za celé pololetí s učiteli a spolužáky prakticky neviděly, na základě čeho rozdat známky. Jak ke klasifikaci přistoupili ve školách na Kutnohorsku, jsme se zeptali čtyř ředitelek.

Snažíme se vždy pojmenovat to, kde se dítě právě nachází, kam dál směřuje a jak toho dosahuje. Součástí jsou i naše doporučení a povzbuzení.

Na některých školách je slovní hodnocení obvyklou praxí i v běžném školním roce, distanční výuka proto v tomto ohledu nepřinesla výraznou změnu. „Děti hodnotíme slovně i za běžného režimu, reflektovali jsme jak prezenční, tak distanční výuku. Zaměřujeme se hlavně na strategie učení dětí, jejich dovednost proces si naplánovat a samostatně řídit, zmiňujeme také to, jak si děti se situací poradily, jak na ni pružně reagovaly. Popisujeme to, co vidíme v průběhu individuálních rozhovorů s dětmi v online prostředí i ve škole. Ve formativním hodnocení se snažíme vždy pojmenovat to, kde se dítě právě nachází, kam dál směřuje a jak toho dosahuje. Součástí jsou i naše doporučení a povzbuzení,“ prozradila k obsahu slovního hodnocení kutnohorské ZŠ Hůrka její ředitelka Daniela Vodová.

Jinde se naopak i nadále drží hodnocení formou známek. Třeba na ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře. „Na naší škole jsme hodnotili převážně známkami, pouze dvě děti dostaly slovní hodnocení. U žáků, u kterých vyučující nemají dostatek podkladů ke klasifikaci, protože žáci nepracovali z různých důvodů dostatečně po dobu distanční výuky, jsme posunuli klasifikaci. Použili jsme tak skoro všechny možnosti, které MŠMT ve svém doporučení nabídlo,“ řekla její ředitelka Jaroslava Drabešová.

Slovní hodnocení má pro dítě hlavně motivační charakter, je pro něj lépe srozumitelné a doplňuje obraz získané známky.

Kombinaci slovního hodnocení a známek znají z běžného školního roku i v Církvici. „V prvním pololetí dostaly děti známky na vysvědčení, ale jejich obsah mají okomentovaný slovně. Slovní hodnocení má pro dítě hlavně motivační charakter, je pro něj lépe srozumitelné a doplňuje obraz získané známky. Nedílnou součástí slovního hodnocení je i konkrétní doporučení pro zlepšení výsledků práce,“ říká ředitelka ZŠ Církvice Ludmila Hrušková a dodává, že slovní hodnocení žáků je založené na dojmech dítěte, rodiče i učitele. Formou tripartity zde pojímají i třídní schůzky. „Děti se každé čtvrtletí hodnotí samy, úspěchy a rezervy dítěte posuzují rodiče a nakonec se slovně vyjádří všechny vyučující. Jednou za půl roku si všichni tři o prospěchu a chování dítěte popovídáme na trojlístku, což je forma rodičovské schůzky, kde se sejde rodič, dítě a třídní učitelka. Trojlístkové setkání se nám ve čtvrtletí uskutečnit podařilo i v tomto školním roce, za což jsme velmi vděční,“ dodává Ludmila Hrušková.

Školy se v online výuce stále zdokonalují

Oslovené ředitelky se také shodly, že online výuku nyní zvládají mnohem lépe než na jaře. Na dětech je ale vidět, že jim chybí každodenní kontakt s učiteli i spolužáky a je těžší udržet jejich motivaci k učení. „Rádi bychom se co nejdříve vrátili do školy, protože, i když vnímáme závažnost současné situace, na dětech vidíme stejně závažné projevy sociálního i psychického strádání. Přestože se snažíme vytvořit i v online prostředí atmosféru bezpečí, s dětmi se spojujeme kromě běžných vyučovacích hodin i jen “na pokec”, osobní kontakt je pro nás nenahraditelný,“ říká Daniela Vodová ze ZŠ Hůrka. V této škole se děti snaží motivovat k práci na dálku třeba zadáváním individuálních projektů, v nichž má každé dítě možnost rozvinout svůj potenciál a zabývat se do hloubky tím, co ho baví. Pro zpestření online výuky do ní zvou také nejrůznější zajímavé osobnosti.

 

Vadí mi známkování. Jsou to jen čísla

Související článek

Vadí mi známkování. Jsou to jen čísla

V Církvické základce se pak snaží o co nejosobnější přístup třeba prostřednictvím natáčení videonávodů na vypracování úkolů, nebo při online setkání u nejrůznějších příležitostí. „Paní učitelky začaly využívat nové aplikace k tvoření zajímavých úkolů pro děti. Třeba Wordwall, Learningapps, Flippity, únikové hry v Google prezentacích a podobně. Děti si obohacovaly anglickou slovní zásobu v aplikaci Wocabee. Uspořádali jsme i on-line Halloween, svatomartinské pečení či vánoční výstavu výrobků. Většina dětí je tak díky rozmanitosti výuky motivována k další práci,“ říká její ředitelka Ludmila Hrušková.

Oslovené ředitelky pak také oceňují zapojení a nasazení rodičů, bez nichž by se koncept online výuky, především u mladších dětí, neobešel. „Vážíme si pomoci a podpory rodičů, kterým patří poděkování za spolupráci v této nelehké době. Čím déle trvá distanční výuka, tím více je to náročné pro všechny strany. Přejeme si, abychom mohli uvítat žáky co nejdříve ve školních lavicích a společně se podílet na plnohodnotném vzdělávání,“ shrnula za všechny ředitelka ZŠ Malešov Lenka Kolmanová.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.