Zkušební regiony: Ředitelům na Novoborsku pomáhají se zlepšením kompetencí mentoři

I na Novoborsku je v centru zájmu vedení škol. Ředitelé si sami určili, které kompetence nebo pociťovaná slabá místa by chtěli zlepšovat a s pomocí mentorů na nich pracují. Tato aktivita vzešla z průzkumu, který mezi řediteli jednotlivých škol a školských zařízení v regionu udělal LAG Podralsko, z.s. Právě tato organizace se v regionu stará o zvyšování kvality místního školství.

„Díky spolupráci s Eduzměnou jsme si uvědomili, co v našich školách chybí nejvíce. A když jsme dostali možnost se do projektu zapojit, došli jsme po společné diskusi k závěru, že ze všeho nejdřív potřebujeme opečovat pedagogické týmy na jednotlivých školách a k tvorbě a realizaci rozvojových plánů škol přistoupit až ve druhém kroku,“ řekla Milena Nováková, manažerka MAP Českolipsko a Novoborsko II, jehož realizátorem je právě LAG Podralsko.

Do konce školního roku se v regionu kromě jiného plánují hodně zaměřit taky na tzv. formativní hodnocení, tedy na to, jak dát žákům zpětnou vazbu, aby se mohli zlepšovat. Na toto téma pro učitele i ředitele připravili semináře. 

Zkušební regiony: Na Hlučínsku se zaměřili na pedagogický leadership ředitelů

Související článek

Zkušební regiony: Na Hlučínsku se zaměřili na pedagogický leadership ředitelů

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.