Za inspirací v německém Porúří

V polovině února jsme se společně se zástupci obsahových partnerů a také s našimi novými kolegy z ORP Kutnohorsko vydali čerpat zkušenosti do německého Porúří. Již šest let tu totiž funguje zajímavý projekt Ruhrfutur. Byli jsme lehce překvapeni, že i v Německu se potýkají s podobnými výzvami jako my u nás. A to i přesto, že učitelé jsou zde dobře placení, stejně je jich stále málo. Také zde chtějí docílit toho, aby všechny děti měly stejné šance na kvalitní vzdělání. Jen měřítko je o poznání větší, než s jakým budeme pracovat na Kutnohorsku. Oblast čítá pět milionů obyvatel a projekt Ruhrfutur zahrnuje na osm set tisíc žáků a studentů. Začínali tu pracovat na sedmdesáti školách, nyní působí na čtyřicítce škol.

Velmi nás zaujalo, jakým způsobem právě pracují se školami. Prostřednictvím kaučů jim pomáhají, aby si samy definovaly své potřeby. Ruhrfutur podporuje projekty, které jsou založené na propojení a spolupráci, která je naprosto klíčová. I proto se hodně zabývají možnostmi spolupráce škol a rodičů. Úspěšné projekty v této oblasti posouvají na další školy. Jako příklad nám dávali rodičovské kavárny věnující se různým tématům: vzdělávání, ale i kulturním akcím. Jsou pro rodiče dostatečně přitažlivé, dávají jim příležitost si se svými dětmi ve škole něco společného prožít. Inspirativní byl také systém rané péče pro ohrožené děti, nebo způsob práce páteřní organizace, jež je schopna působit a koordinovat aktivity v tak velké oblasti.

Určitě budeme hledat i další zajímavé a inspirativní příklady, díky nimž můžeme načerpat cenné zkušenosti a poznání pro náš pětiletý projekt na Kutnohorsku.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.