Vznik Nadačního fondu Eduzměna

Poprvé v historii se stalo, že se čtyři velké české nadace – Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla JanečkaNadace OSF – spojily nad společným cílem. Nově vzniklý Nadační fond Eduzměna je platformou zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, kteří chtějí dohromady a společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice