Výzvu jsme již uzavřeli

Aktuálně nemáme vyhlášenou žádnou výzvu.

Pro další možnosti spolupráce nás kontaktujte na monika.hrochova@eduzmena.cz.

Inofmace o aktuálních výzvách zveřejňujeme naWWW.EDUZMENA.CZ/PODPORUJEME