Vítáme nové dárce: Zbyňka a Naďu Frolíkovy, LEGO Group a Nadaci ČEZ

V uplynulém školním roce se k nám připojilo hned několik významných nových dárců: Zbyněk a Naďa Frolíkovi, LEGO Group a Nadace ČEZ. Máme radost, že se nám daří oslovovat tak pestrou škálu osobností z různých sektorů: individuální dárce, zástupce významných společností i nadací, kterým jde o vzdělávání v naší zemi.

„LEGO Group a nadace LEGO Foundation dlouhodobě podporují myšlenku „učení se hrou“, jako součást celoživotního vzdělávání a získávání dovedností potřebných pro 21. století. K dětem přistupujeme jako k partnerům, zapojujeme je do diskuze a v mnoha situacích si je bereme jako vzor. Tento přístup souzní s tím, o co usiluje i Eduzměna. Vidíme potenciál jedinečného pilotní projektu na Kutnohorsku, který může přinést změnu nejen samotného vzdělávacího systému, ale přeneseně i celé společnosti,“ vysvětluje Magdalena Kordová, Local Community Engagement Manager ve společnosti LEGO Group.

Důležitost kvality vzdělávání vnímají i manželé Zbyněk a Naďa Frolíkovi.

„Dlouhodobě věnuji pozornost stavu českého školství, který nepovažuji za dobrý. Proto jsem již některé projekty inicioval i finančně podporoval. Eduzměna je dobrá platforma pro dlouhodobé a komplexní pozitivní změny v českém školství na prvním i druhém stupni, a proto jsem se s manželkou rozhodl ji podporovat,“ říká Zbyněk Frolík, zakladatel a jednatel společnosti LINET, která patří k největším výrobcům nemocničních lůžek na světě.

Vzdělávání je jednou z klíčových oblastí, do které svou podporu směřuje i Nadace ČEZ:

„Na Eduzměně se nám líbí, že pomáhá školám zmapovat díky externím konzultantům jejich situaci i jejich potřeby a poskytuje platformu pro setkání ředitelů, učitelů, rodičů, žáků i zřizovatelů. Zlepšování kvality vzdělávání v regionech, na které se nadační fond Eduzměna primárně zaměřuje, je i jednou z dlouhodobých priorit Nadace ČEZ. Z vlastní zkušenost víme, že kvalita českého školství a přístup k výuce v jednotlivých regionech, městech a vesnicích se liší a sdílení zkušeností, které Eduzměna umožňuje, je podle nás klíčem k tomu, jak předat dál to dobré a zlepšit to špatné,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

V Eduzměně se těšíme na spolupráci s těmito novými dárci a věříme, že společně naplníme náš cíl: změnit vzdělávání v Česku tak, aby škola děti bavila a zároveň je dokázala připravit do života.

Snídaně s Eduzměnou představila dárcům střední článek podpory škol

Související článek

Snídaně s Eduzměnou představila dárcům střední článek podpory škol

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.