V Kutné Hoře se čerpala česko-slovenská inspirace pro rozvoj škol

Česko-slovenská inspirace pro rozvoj škol – tak lze shrnout důvod setkání, které proběhlo v knihovně v Kutné Hoře v uplynulém týdnu. I na Slovensku právě probíhá projekt, který usiluje o rozvoj škol za pomoci určitého mezičlánku mezi školskými odbory, ministerstvem školství a školami. A právě dvě desítky zástupců slovenských Regionálních center podpory učitelů (RCPU) spolu s vyslanci slovenského ministerstva školství přijeli do Kutné Hory čerpat inspiraci. A také ji předávat. 

„Podobně jako v Eduzměně mají naše centra podpory v terénu, na školách, mentory, kteří s učiteli pracují na jejich dalším profesním rozvoji,“ vysvětluje Martin Kríž z odboru kurikula a inovací ve vzdělávání slovenského ministerstva školství. Právě tito mentoři, zástupci škol a manažeři RCPU do Kutné Hory spolu se zástupci zmiňovaného odboru přijeli, seznamovali se s kolegy z Eduzměny a navštívili základní a mateřskou školu v Suchdole a ZŠ Zruč nad Sázavou. 

Podobně jako v Eduzměně mají naše centra podpory v terénu, na školách, mentory, kteří s učiteli pracují na jejich dalším profesním rozvoji.

Vedle Regionálních center podpory učitelů a Eduzměny se plaví v česko-slovenských školních vodách ještě třetí projekt, který také usiluje o budování center pomoci ředitelům škol, a to tzv. Střední článek podpory českého MŠMT.

Prostoru pro vzájemnou inspiraci je v těchto projektech hodně, a tak návštěva slovenské delegace v pátek 21. 4. vyvrcholila kulatým stolem v kutnohorské knihovně, za účasti zástupců všech zmíněných iniciativ a také projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta.

Vlivník Kovy a jojer Kroutil v knihovně – 30 pod 30 live!

Související článek

Vlivník Kovy a jojer Kroutil v knihovně – 30 pod 30 live!

Zatímco v Eduzměně vizi školy, která bude děti bavit a připraví je do života, podporují soukromé společnosti, instituce a nadace, RCPU i Střední článek podpory jsou projekty příslušných ministerstev školství. Další rozdíl je, zjednodušeně řečeno, v zaměření. Nadační fond Eduzměna cílí na pedagogickou i nepedagogickou podporu a pracuje kromě učitelů a ředitelů i s dětmi, rodiči a zřizovateli, zatímco slovenský model RCPU se zaměřuje „pouze“ na učitele a ředitele a jejich pedagogický růst. Střední článek podpory potom pracuje zejména na odbřemenění ředitelů škol. „Zaměřujeme se na jejich podporu v řízení školy, její organizace a manažerských dovedností,” říká náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Martina Běťáková.

V příštích týdnech se zde můžete těšit na reportáž z návštěvy delegace ve zmiňovaných školách na Kutnohorsku a také na rozhovor s Peterem Urbanem z odboru kurikula a inovací ve vzdělávání slovenského ministerstva školství.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.