Třetí snídaně s Eduzměnou

Již potřetí jsme se setkali se zástupci našich dárců a dalšími lidmi z byznysu na snídani s Eduzměnou, tentokrát v uvolněném prostředí smíchovského Jazz Docku. Mezi hosty zatím posledního setkání byl i pan ministr školství Robert Plaga.

Ten ocenil spolupráci s neziskovým sektorem a zdůraznil potřebu další koordinace v budoucnu, především co se týče komunikace a oslovování lidí, co již nyní v regionech reálnou změnu v oblasti vzdělávání prosazují v praxi.

Náš ředitel Zdeněk Slejška během snídaně představil, kam se Eduzměna od posledního setkání posunula a co ji čeká v nejbližší budoucnosti. Diskutující následně vyzdvihovali především přínos vzájemné důvěry, která panuje jak mezi jednotlivými účastníky setkání, tak i mezi neziskovým sektorem a ministerstvem školství. Důležitým tématem, které na snídani zaznělo, bylo také společné financování vzdělávacího sektoru – kromě práce vykonané v terénu je dárcovský sektor otevřený také participaci na financování veřejného školství. Mluvilo se i o tom, jak společnými silami nasměrovat komunikaci tam, kam je potřeba – do regionů a k jednotlivým cílovým skupinám zapojeným ve vzdělávacím procesu tak, aby byla co nejefektivnější a podařilo se dostat informace o nových aktivitách v systému vzdělávání i současných příkladech dobré praxe k širokému okruhu lidí. K tomu se v Eduzměně rádi připojíme.  A v neposlední řadě se probírala udržitelnost celého projektu a co udělat pro to, abychom nepolevili z nastartovaného tempa a brzy přinesli očekávané výsledky.

Jsme nadšení, kolik lidí je nyní zapálených pro změnu v českém školství a těšíme se na další společnou práci!