Tomáš Salomon: Ve vzdělání je štěstí a prosperita budoucnosti

„Věci kolem nás se vyvíjejí a ty staré metody učení se, memorování (...) jsou dneska už přežité,“ říká na videu pro Eduzměnu Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. Podle něj je potřeba zamyslet se nad tím, jak mladou generaci zaujmout, aby ji škola dokázala co nejlépe připravit na život v 21. století.

„Věříme, že ve vzdělání a v edukaci je štěstí a prosperita budoucnosti, jak jednotlivců, tak celé země,“ vysvětluje Tomáš Salomon. „A vzhledem k tomu, jak rychle se kolem nás věci mění, tak si myslím, že je potřeba měnit i vzdělávací systém a samotný přístup ke vzdělání jako takový.“ 

Nadace České Spořitelny je totiž jednou ze zakládajících nadací Eduzměny. Změnit, jak u nás učíme, je naším společným cílem: „Eduzměna je projekt a počin, který je nám velmi blízký. Už samá kombinace těch dvou částí: Edu a změna, je něco, k čemu máme velmi blízko jako Nadace České spořitelny,“ říká Tomáš Salomon.

Anton Tyutin: Škola nás učí rozumět sami sobě

Související článek

Anton Tyutin: Škola nás učí rozumět sami sobě

Našich významných finančních partnerů jsme se ptali, jak se ve škole sami cítili, jaký je jejich názor na české školství a jak vnímají potřebu změny. Chtěli jsme ale vědět také to, co je k podpoře Eduzměny motivovalo. 

 

Proto jsme jim položili tyto otázky:

Jak Vás bavila škola?
Proč podporujete Eduzměnu? 
Proč si myslíte, že by se mělo učit jinak?

 

Takto na ně odpověděl Tomáš Salomon: