Společně rosteme

Společenství Eduzměny se stále rozrůstá a všichni, kdo se do něj v roce 2019 zapojili, se pořádně činí. Pracujeme na tvorbě modelu regionální pilotáže:  zjišťujeme, jaké podobné změny se už v oblasti vzdělávání či v jiných oblastech u nás nebo v zahraničí podařilo uskutečnit, abychom z nich načerpali zkušenosti i poučení a zasadili naši práci do teoretického rámce. Současně přemýšlíme nad postupem, jak na konkrétním území s klíčovými lidmi a organizacemi navázat kontakt a zjistit jejich potřeby. A dohromady jsme dali přehled dobrých projektů, nástrojů, opatření a aktivit, které budeme moci nabídnout při práci s žáky, rodiči, učiteli, řediteli a zřizovateli.

Jsme přesvědčení, že „Společně dokážeme víc“: společné budování a tvoření jsou totiž přímo zakotveny v naší DNA. Spoustu věcí ještě nevíme, ale to je v pořádku Odpovědi na ně musíme totiž hledat a najít společně s těmi, kteří se budou ve vybraném regionu chtít zapojit do zkvalitnění vzdělávání dětí. Zatím nevíme, jak konkrétně to bude vypadat, ale učíme se s tím pracovat.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.